L’hospital fa possible mesurar la concentració de ganciclovir en el plasma mitjançant LC-MS/MS

El Laboratori Clínic de l’HUB, juntament amb el suport de la Unitat de Trasplantament Renal del Servei de Nefrologia, el Servei de Farmàcia, el grup d’investigació de Nefrologia i Trasplantament Renal de l’IDIBELL i el Departament de Biofarmàcia i Farmacocinètica de la Facultat de Farmàcia (Universitat de Barcelona), ha desenvolupat i validat un procediment basat en la cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS), que permet mesurar la concentració de ganciclovir en el plasma després de l’administració de ganciclovir intravenós o valganciclovir via oral. Aquest treball titulat “Measurement of ganciclovir concentration in human plasma by ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry” ha estat publicat a la revista Clinica Chimica Acta.

El mesurament de la concentració de ganciclovir, en pacients sotmesos a un trasplantament d’òrgan sòlid, permet la seva monitorització farmacocinètica per a l’optimització de la seva posologia, millorant el perfil d’eficàcia i toxicitat.

La incorporació d’aquesta tecnologia al Laboratori Clínic de l’hospital fomenta la participació en diferents projectes d’investigació, amb la col•laboració i el suport de diversos Serveis i Unitats de l’HUB així com de grups de recerca de l’IDIBELL, mitjançant el desenvolupament de nous procediments que permetin el mesurament de la concentració de diferents fàrmacs o biomarcadors.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email