L’Hospital de Viladecans, de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut, ha obtingut el primer premi de la modalitat de gestió d’una àrea de coneixement en la novena edició dels prestigiosos Premis Professor Barea, que atorga la Fundación Signo.

L’Hospital de Viladecans obté el Premi Barea pel projecte ‘Preoperatori online’

El guardó li ha estat concedit pel projecte Preoperatoni online, de l’Àrea d’Infermeria i el Servei d’Anestesiologia i Reanimació, que ha estat elegit el millor entre els 20 finalistes per un jurat de destacats experts del món de la gestió i la salut a Espanya.

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 26 de maig a l’Aula Magna de la Universidad Carlos III, a Madrid. Per part de l’Hospital de Viladecans, va recollir el premi el Dr. Domingo Blanco, cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació d’aquest centre, i en són autores també la Dra. Elisenda Izquierdo, la Dra. Ana Faura i la Sra. Montserrat Santa-Olalla.

Des de la seva creació l’any 1999, la Fundación Signo es dedica a la promoció i al finançament de propostes encaminades a millorar la gestió i avaluació de costos sanitaris que impliquin preferentment una activitat interhospitalària, multicomunitària i multidisciplinària.

El projecte Preoperatori online de l’Hospital de Viladecans ha consistit en un seguit de millores organitzatives basades en la definició de processos quirúrgics de circuit ràpid, la utilització de la història clínica compartida i la generació d’agendes informàtiques virtuals, que han permès fer la visita preoperatòria de manera òptima, estalviant moltes proves complementàries i desplaçaments del pacient.

El projecte ha estat possible gràcies a la implantació a l’Hospital de Viladecans del sistema SAP. Això ha permès l’accés a la història clínica d’atenció primària (e-CAP) del pacient i l’establiment d’un circuit per utilitzar tota la informació (analítiques, full de monitoratge, prescripcions…) per valorar de forma no presencial l’estat general del pacient, la necessitat de proves complementàries segons l’edat, la patologia i el tipus de cirurgia, i, si cal, una visita presencial o una consulta telefònica.

Concretament, s’ha aconseguit la disminució de més del 90 % de les peticions de proves complementàries sol·licitades, la reducció d’un 80 % del nombre de visites presencials i l’increment del temps disponible per a la valoració.

Junio 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email