El nou Hospital de Dia de Diabetis del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que es va posar en marxa a mitjan de l’any passat, ha atès entre el juny i el desembre de 2010 un total de 220 pacients.

La diabetis és una de les malalties que més es poden beneficiar d’una consulta àgil i flexible. En la vida diària d’aquest tipus de pacient, sovint es produeixen descompensacions i situacions intercorrents que, si bé requereixen una atenció mèdica especialitzada, no necessiten hospitalització perquè no són greus.

El dispositiu ideal, doncs, no és en aquest cas ni la consulta d’atenció primària ni un ingrés hospitalari a través del Servei Urgències, sinó les prestacions que pot oferir un hospital de dia especialitzat en la malaltia, tal com ha demostrat l’experiència en nombrosos països i també en el nostre entorn.

L’Hospital de Dia de Diabetis de l’HUB ha atès 220 pacients durant el primer semestre de funcionament

Així, una vella aspiració del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat aconseguir tenir un hospital de dia de diabetis, i això es va fer realitat amb la posada en marxa, el juny de l’any passat, d’aquest dispositiu, dins de l’Hospital de Dia polivalent de l’Àrea de Consultes Externes de l’HUB.

A l’Hospital de Dia de Diabetis, s’hi realitza una assistència ràpida i flexible per a descompensacions no greus d’aquesta malaltia que es poden tractar amb estades de poques hores. D’aquesta manera, s’aconsegueix estalviar esperes als pacients, evitar ingressos innecessaris, un millor seguiment del trastorn metabòlic i, en definitiva, ajudar al fet que la diabetis es converteixi en una malaltia d’atenció més ambulatòria en aquests casos.

Els seus facultatius especialistes són els endocrinòlegs Dr. Manuel Pérez Maraver (coordinador) i Dr. Jordi Caballero, a més dels residents de tercer i quart any, així com el corresponent personal d’infermeria, que desenvolupa una tasca fonamental en un dispositiu d’aquestes característiques. El fet d’estar situat en el mateix mòdul que les consultes d’Endocrinologia en facilita la coordinació amb la resta del Servei.

Durant els primers mesos de funcionament, els pacients atesos han estat principalment procedents del Servei d’Endocrinologia o del Servei d’Urgències, o bé pacients postquirúrgics. S’ha fet una difusió de l’activitat i cartera de serveis d’aquest nou dispositiu entre les diferents àrees mèdiques i quirúrgiques de l’Hospital, així com entre els facultatius de l’Atenció Primària, per tal que l’Hospital de Dia de Diabetis esdevingui ben aviat un dispositiu plenament integrat al territori.

Febrer 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email