Imatge d'un stent

Els hospitals Vall d’Hebron, Clínic, Bellvitge, Germans Trias, Sant Pau i Doctor Trueta publiquen avui a la revista Lancet Neurology els resultats d’un assaig clínic que demostra l’eficàcia i els beneficis a llarg termini de desobstruir les artèries cerebrals afectades en els pacients amb ictus més complexos amb dispositius de nova generació introduïts per microcatèters.

L’estudi REVASCAT ja va demostrar ara fa dos anys que aquests pacients multipliquen per 4 les possibilitats de tenir més autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària. Aquest pacients augmenten un 70% les opcions de recuperació de la capacitat funcional, redueixen a més de la meitat la mida final de l’infart cerebral causat per l’ictus i tenen una millor qualitat de vida.

Ara, gràcies a l’estudi publicat avui, s’ha demostrat que aquest tractament, a més dels beneficis pel pacient, també té implicacions importants per la seva avaluació a nivell de cost-eficàcia a llarg termini. L’estudi ha realitzat controls als pacients al cap de cinc dies, tres mesos i un any després del tractament, i els resultats evidencien que la millora que experimenten els pacients durant els primers dies després del tractament és estable fins passat un any.

Aquestes contribucions científiques situen als investigadors catalans al capdavant de la investigació mundial en trombectomia a l’ictus. Entre novembre de 2012 i desembre de 2014 fins a 200 pacients catalans han participat en aquest treball d’investigació que, juntament amb els d’altres grups internacionals, ha estat un assaig clínic pioner en l’àmbit de la patologia vascular cerebral i realitzat en el marc del sistema sanitari públic català.

La publicació d’aquest article ha estat un treball conjunt realitzat entre sis hospitals de referència catalans, i amb la col•laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Pittsburgh (Estats Units).

Fins fa poc, l’únic tractament eficaç de què es disposava per tractar l’ictus isquèmic era la trombòlisi endovenosa, però aquest tractament té una eficàcia molt limitada en els ictus greus i complexos, en què el trombe se situa en una artèria principal del cervell (prop d’un 25%). Això explica que en els últims anys un nombre creixent d’aquests casos s’hagi tractat amb teràpies endovasculars, fonamentalment la trombectomia mecànica. Aquest tractament no va demostrar ser eficaç respecte el tractament mèdic en els assaigs clínics inicials, el que va motivar la posada en marxa d’altres estudis que incorporaven modificacions metodològiques i tècniques importants. En aquesta línia, l’aportació de la investigació catalana ratifica els beneficis de l’ús dels catèters de nova generació, els quals tenen una malla (stent) que atrapa el trombe i després s’extreu.

El procediment emprat és d’una enorme complexitat doncs suposa arribar a àrees molt delicades del cervell per navegació endovascular i extreure el trombe mitjançant la introducció d’un catèter des de l’artèria femoral fins a l’àrea afectada; per això, només pot ser realitzat en hospitals terciaris amb professionals altament qualificats.

17 de març

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email