El Dr. Andreu Gabarrós en el simposi d'avui sobre radiocirurgia intracranial

El Dr. Andreu Gabarrós en el simposi d'avui sobre radiocirurgia intracranial

L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia han presentat aquest matí la seva experiència en radiocirurgia intracranial durant aquests últims 25 anys, en el marc del simposi ‘Noves tecnologies de radioteràpia: Radiocirurgia intracranial’, que se celebra a l’Hospital Duran i Reynals amb l’assistència de professionals de l’àmbit de la neurooncologia arribats d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol. A més, també s’hi han explicat els avenços que s’han introduït des d’aleshores, com ara la tècnica de radiocirurgia intracranial frameless, implantada l’any 2016, o la propera implementació de la radiocirurgia intracranial funcional per tractar diverses patologies en l’àmbit de la neurocirurgia.

La radiocirurgia és una teràpia freqüent en el tractament dels tumors malignes petits a nivell cerebral i que pot ser utilitzada per al tractament d’altres patologies neurològiques no tumorals, vasculars i funcionals. L’any 1993 es va començar a realitzar a l’ICO i l’HUB i des de llavors s’han tractat amb aquesta tècnica més de 2.500 pacients. L’any 2016 es va començar a realitzar la radiocirurgia sense corona (tècnica framless) amb el qual s’han tractat fins a dia d’avui uns 100 pacients.

Aquesta tecnologia també pot ser utilitzada, en determinats casos, per al tractament d’altres patologies neurològiques no tumorals, vasculars i funcionals. En aquest cas, s’anomena radiocirurgia funcional. Cal considerar que la mida d’aquestes lesions és molt petita i requereix de tecnologia d’alta precisió, com ara els equipaments Gamma Knife i LINACS d’última generació, que incorporen aquest requeriment.

Tot i que el conjunt d’aquestes patologies no és freqüent a la població, hi ha un nombre rellevant de pacients que no es poden beneficiar d’un tractament eficaç. En l’actualitat, quan aquests pacients tenen indicació de radiocirurgia han de ser derivats fora de Catalunya per a realitzar el tractament, amb la conseqüent despesa tant per al sistema sanitari públic, com també per al pacient i la seva família. Els diferents tipus de patologies que es poden beneficiar d’aquest tractament són la neuràlgia del trigèmin, el control del tremolor en la malaltia del Parkinson, l’epilèpsia, les malformacions arteriovenoses i els carvernomes.

La previsió és que tots els tractaments de radiocirurgia intracranial funcional siguin portats a terme pels neurocirurgians de l’Hospital Universitari de Bellvitge, conjuntament amb oncòlegs radioteràpics i radiofísics de l’Institut Català d’Oncologia.

El neurocirurgià responsable dels tractaments serà també el coordinador dels diferents comitès de selecció de pacients que es formaran per a cada malaltia. Aquests comitès, formats principalment per neuròlegs, neuroradiòlegs i neurocirurgians de l’HUB, a part dels especialistes de l’ICO, avaluaran els casos dels pacients als quals, per motius diversos, no se’ls pugui aplicar altres tractaments més habituals per a la seva patologia, i decidiran si se’ls indica la radiocirurgia intracranial funcional.

6 de juny de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email