Intervenció quirúrgica a l'Hospital de Bellvitge

Intervenció quirúrgica a l'Hospital de Bellvitge

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha aconseguit reduir en un 19,9% per cent les seves llistes quirúrgiques entre l’abril de 2017 i l’abril de 2018,

En conjunt, a Catalunya la llista d’espera quirúrgica s’ha reduït un 10,4% en aquest període, segons les dades que ha donat a conèixer avui el Departament de Salut. La reducció d’aquest volum és molt significativa tenint en compte la major entrada de nous casos a l’espera d’operació, derivats a conseqüència, precisament, d’una major activitat en les consultes externes i proves diagnòstiques.

Des d’abril 2017 fins abril d’enguany, a l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha reduït un 53,8% el nombre de pacients que estan fora de termini per a ser operats. Així, si llavors hi havia 3.490 persones en aquesta situació, ara en són 1.613. Així doncs, la majoria de persones que esperen per ser operades no superen el temps establert per llei per a la intervenció quirúrgica a la quan s’han de sotmetre.

En relació amb el temps mitjà d’espera per a procediments quirúrgics, l’Hospital de Bellvitge ha aconseguit disminuir-lo en 123 dies en relació amb l’abril de 2017.

Pel que fa a les visites mèdiques, en els darrers dotze mesos l’hospital ha aconseguit rebaixar un 7% el nombre de pacients en espera, mentre que el nombre de pacients que superen els 90 dies per a la primera visita amb l’especialista ha disminuït un 13%.

Aquestes millores s’han aconseguit en el marc del Pla integral per a la millora de les llistes d’espera aplicat pel Servei Català de la Salut, amb la col·laboració i esforç de tots els professionals, i tindran continuïtat per tal d’oferir a la població no només una assistència d’excel·lència en termes de capacitació professional i tecnologia, sinó també una atenció més humana i propera i en uns terminis el més raonables possibles.

23 de maig de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email