El Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital de Bellvitge reuneix experts en el tractament de grans volums de dades

La utilització de dades en l’àmbit sanitari ha estat objecte d’una gran controvèrsia per les implicacions que se’n deriven

L’Hospital Universitari de Bellvitge acollirà el proper 21 d’octubre una jornada sobre el tractament de grans volums de dades (Big Data) en el món sanitari. L’objectiu és debatre com i de quina manera s’utilitzen les dades dels usuaris, quines mesures de seguretat s’apliquen, quines implicacions eticolegals se’n deriven, etcètera. En un entorn d’evolució constant  de les tecnologies de la informació, capturar, emmagatzemar i creuar grans conjunts de dades és determinant en tots els àmbits, també en salut. Un maneig efectiu de les dades dels usuaris del sistema sanitari pot tenir un gran impacte tant en recerca com en la presa de decisions assistencials i de gestió clínica. És per això que les aplicacions Big Data en el camp de la salut han estat sovint objecte de polèmica i s’ha qüestionat si respecten els principis ètics i en quines condicions.

Amb la intenció de sumar-se al debat social sobre el tema, la II Jornada del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge tractarà sobre “Big Data en investigació: implicacions i conseqüències”. El programa inclou la participació d’experts de diferents àmbits –administració sanitària, dret, periodisme, medicina, recerca, tecnologies de la informació –que presentaran les seves experiències en l’aplicació del Big Data. Cada un d’ells explicarà les fortaleses i debilitats del tractament massiu de dades en el seu camp i descriurà quins beneficis pot aportar a nivell individual i col·lectiu. El periodista d’El Periódico de Catalunya Josep-Maria Ureta, i el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona Joan Josep Queralt seran els moderadors de les dues taules rodones.

La jornada va dirigida a professionals sanitaris de l’Hospital Universitari de Bellvitge i centres pròxims, professors i estudiants del Campus de Bellvitge, membres dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica de Catalunya i Espanya i investigadors.

El projecte VISC +

Entre els ponents que participen en la II Jornada del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge hi ha Josep M. Argimón, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Aquesta institució és responsable del projecte VISC + (més valor a la informació de salut de Catalunya), un clar exemple de la implementació de les tecnologies Big Data en l’àmbit sanitari. El projecte pretén posar a disposició de la comunitat científica tota la informació sobre salut generada a Catalunya de manera anònima i ha estat objecte de forta controvèrsia. Alguns sectors han advertit dels riscos d’usar un material tan sensible com les dades de la ciutadania, mentre d’altres han recolzat obertament la iniciativa. El Comitè de Bioètica de Catalunya ha assegurat en un informe que el projecte VISC+ respecta els principis ètics i garanteix el compliment dels aspectes relacionats amb la custòdia i seguretat de les dades.

El sistema sanitari català atén anualment 45 milions de pacients, prescriu 140 milions de receptes electròniques i compta amb 60 milions de documents a la història clínica compartida. Enfront d’aquestes magnituds, l’AQuAS defensa que l’objectiu del projecte VISC+ és reutlitzar aquestes dades de forma anònima per facilitar la recerca, la innovació i l’avaluació en el camp de la biomedicina.

El CEIC de l’Hospital Universitari de Bellvitge

El CEIC de l’Hospital Universitari de Bellvitge és un comitè de bioètica independent integrat per professionals sanitaris i no sanitaris que vetlla per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar de les persones que participen en projectes d’investigació biomèdica. La missió del Comitè és avaluar i fer el seguiment dels aspectes metodològics, ètics i legals d’aquests projectes, que es poden portar a  terme a l’Hospital de Bellvitge o a altres centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

L’Hospital Universitari de Bellvitge pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels 5 grans hospitals universitaris de Catalunya, registrant 31.300 altes anuals, de les quals el 35% són d’alta complexitat. És l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya fins a les Terres de l’Ebre, la qual cosa significa una cobertura assistencial per a més de 2 milions d’habitants. Ha estat cinc vegades TOP 20 en el rànquing dels millors hospitals de l’Estat en els últims sis anys.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email