Els usuaris de Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge han pogut conèixer de primera mà l’impacte social de la psoriasi. Gràcies a la realitat virtual, les persones interessades han compartit de molt a prop amb un pacient de psoriasi una experiència tan quotidiana com anar al gimnàs. L’associació de pacients Acción Psoriasis i el laboratori Lilly són els autors d’un projecte que usa la realitat virtual per reduir l’estigma de les persones amb psoriasi, millorar la seva qualitat de vida i incrementar el coneixement social de la malaltia.

La instal·lació de realitat virtual apropa a l'espectador a la quotidianitat de la psoriasi

Mitjançant unes ulleres de visió estereoscòpica, l’espectador entra a formar part de la historia real d’una persona amb psoriasi que vol seguir una classe de pilates i ha de fer front a la visibilitat de les plaques que denoten la malaltia. La realitat virtual permet la immersió de l’usuari a través de la informació visual tridimensional i el so binaural, que transmet la sensació d’estar físicament al lloc on es produeix l’acció. En el desenvolupament del projecte han participat pacients i dermatòlegs per crear una història que pot resultar habitual per a les persones amb psoriasi.

La psoriasi és una malaltia inflamatòria crònica de la pell que provoca descamació i inflamació. En un percentatge rellevant de casos (entre un 15 i un 30%) pot manifestar-se també en les articulacions (artritis psoriàsica). S’estima que la psoriasi afecta aproximadament a un 2,3% de la població. Això vol dir que a Catalunya estan afectades unes 172.000 persones.

Unitat específica per tractar els malalts més greus

El Servei de Dermatologia de l’Hospital de Bellvitge disposa des de fa poc més de tres anys d’una unitat específica per al tractament de pacients amb formes greus de la malaltia i, en col•laboració amb el Servei de Reumatologia, per a l’abordatge coordinat de pacients de psoriasi i artritis psoriàsica. “La psoriasi és una malaltia amb gran repercussió física i psicològica, declarada com a greu per l’Organització Mundial de la Salut”, subratlla el Dr. Jaume Notario, del Servei de Dermatologia de l’Hospital de Bellvitge. El tractament de la psoriasi ha millorat de forma molt significativa en els darrers deu anys gràcies a un augment i diversificació dels fàrmacs disponibles per abordar la malaltia.

30 de novembre

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email