En el marc del desenvolupament del Projecte Argos, aquest 15 de desembre, s’ha iniciat el procés d’implantació de l’estació de treball d’infermeria Gacela Care a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El projecte –en l’elaboració i validació del qual han participat activament els professionals del nostre centre– té com a objectiu eliminar completament la història clínica en format paper i ser un instrument de garantia de la qualitat i la seguretat en la planificació de les cures i dels seus estàndards. També pretén integrar en quantitat i qualitat la informació clínica que genera l’aportació infermera en la pràctica assistencial. Suposa la unificació en un mateix entorn informàtic de les dades mèdiques, d’infermeria, proves i farmàcia, per tal de permetre el treball en xarxa, fins i tot més enllà de l’Hospital.

L’Hospital comença a implantar l’estació de treball d’infermeria Gacela Care en hospitalització

En el marc del Projecte Argos, les direccions d’Infermeria i de Sistemes d’Informació, amb el suport de la Direcció del Projecte Argos, està coordinant aquesta implantació, que implica serveis i unitats com ara Informàtica, Formació Contínua, Personal, Admissions, Farmàcia, Direcció Econòmica i unitats assistencials, entre d’altres.

La implantació s’ha iniciat en dues unitats de l’Àrea de Malalties Respiratòries, on ja estava programada una prova pilot del programa de prescripció i dispensació de fàrmacs Silicon. El desplegament per a totes les àrees d’hospitalització es farà de forma progressiva al llarg del primer semestre de 2011.

La Sra. Eulàlia Juvé, coordinadora d’Hospitals de l’ICS i directora del projecte, la directora d’infermeria, Sra. Marisa Ridao, i els tècnics de l’empresa Oesia van informar de l’inici del projecte a les caps d’àrea, supervisores i infermeres clíniques del nostre hospital en una sessió que va tenir lloc el 24 de novembre.

En aquesta reunió, la Sra. Cristina Matud, supervisora del Grup Ares, i la Sra. Gemma Martínez, cap de la Unitat de Formació, van exposar el cronograma d’implantació i tota la activitat formativa que sustenta el projecte.

Aquest programa formatiu inclou la formació dels referents infermers que acompanyaran les unitats assistencials en el període d’implantació i d’estabilització, així com tota la formació d’usuaris finals: infermeres i auxiliars de les unitats d’hospitalització.

____________________________________________________

Notícies relacionades

L’Hospital posa en marxa el nou sistema d’informació assistencial corporatiu (26/03/2010)

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email