L’hospital acull dues estudiants d’infermeria del St. John Fisher College de Rochester, Nova York

Dues alumnes del centre universitari St. John Fisher College, de Rochester, Nova York, han fet una rotació en el seu quart curs en el nostre centre a petició de la Direcció de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UB, que manté una estreta col·laboració amb aquest centre universitari nord-americà.

Les estudiants van venir acompanyades per la Dra. Núria Fabrelles, professora titular de Salut Pública i Comunitària de la UB, i van ser acollides per part de l’hospital per la Sra. Gemma Martínez Estalella, cap d’àrea de Formació, Docència i Recerca, que les va informar de l’organització i l’activitat assistencial de l’hospital.

A continuació, van fer una rotació assistencial per l’àrea de l’Aparell Digestiu que va comprendre estades amb les infermeres Cristina Quiñones, infermera clínica estomaterapeuta; Emma González, infermera clínica de trasplant hepàtic i procès ileopancreàtic, i José Jerez, infermer clínic del procés de budell prim i gros, esofagogàstric i sagnants.

També van tenir l’oportunitat de conèixer l’activitat de l’atenció primària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud fet una rotació pels equips d’atenció primària de Castelldefels.

L’experiència ha estat valorada molt positivament tant per les alumnes com pels professionals de l’hospital, que han pogut compartir i constrastar dues visions diferents de l’atenció als pacients i de l’organització i l’educació en les ciències de la salut.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email