Continuant amb el desenvolupament del Projecte ARGOS (Projecte de modernització de l’ICS), la implantació de l’estació de treball d’infermeria Gacela Care, que es va iniciar el passat 15 de desembre de 2010, progressa per les unitats d’hospitalització de l’HUB amb el ritme i el calendari previstos.

L’estació de treball d’infermeria Gacela Care ja s’ha implantat en 20 unitats d’hospitalització convencional i 5 de cures intermèdies

L’objectiu d’aquest projecte és substituir la documentació infermera en format paper per un sistema d’informació electrònic, per tal d’aportar una millora quantitativa i qualitativa en el registre de la intervenció infermera i un increment en la seguretat i la qualitat de la planificació de les cures mitjançant la utilització de plans estandarditzats.

Actualment, l’estació de treball està implantada i consolidada en 20 unitats d’hospitalització convencional i 5 unitats de cures intermèdies. Cal remarcar que el procés d’implantació s’ha realitzat sense cap disminució de l’activitat assistencial a les unitats implicades.

L’avenç del projecte està sent possible gràcies a l’esforç de tots els professionals infermers de les unitats assistencials i a l’alt grau d’implicació en el projecte per part del grup de referents infermers. Aquests referents, juntament amb el suport del Grup ARES HUB, han acompanyat més de 360 infermeres i infermers i de 249 auxiliars d’infermeria, amb més de 90 dispositius informàtics mòbils, i han ajudat, de forma simultània, en la resolució de les incidències detectades.

Prèviament a la implantació, la Unitat de Formació ha coordinat tota la formació presencial dels professionals. També s’han realitzat sessions per a tots els equips mèdics del serveis implicats, amb molt bona acollida i resposta d’assistència.

La Direcció Infermera i la Direcció del Projecte volen agrair públicament tot el suport i la col·laboració que estan rebent des dels serveis implicats (Informàtica, Admissions, Formació Continuada, Recursos Humans, Direcció Economicofinancera, Direcció de Recursos Humans, Manteniment, agents socials…) per les facilitats i el suport al llarg del projecte.

Juny 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email