L’Aula de Pacients, una iniciativa d’educació sanitària adreçada als malalts i als seus cuidadors

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa l’Aula de Pacients, un espai d’educació sanitària a la comunitat que desenvoluparà activitats d’informació i formació adreçades a pacients i als seus cuidadors.

La primera Aula de Pacients que s’ha posat en marxa és la dedicada a la fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI). Aquesta patologia és una forma crònica específica de pneumònia intersticial fibrosant progressiva, de causa desconeguda, que afecta entre 13 i 20 de cada 100.000 persones i que té com a símptomes més freqüents l’ofec progressiu i la tos seca. L’Hospital Universitari de Bellvitge compta amb una de les unitats més avançades de l’Estat en assistència i recerca sobre aquesta malaltia.

El primer acte en el marc d’aquesta Aula de Pacients va ser la xerrada que va tenir lloc el passat 21 de març a la sala d’actes de l’hospital sota el títol Aguditzacions en FPI. Què fem? Què significa? Com tractem?. Va tenir com a ponent la Dra. Vanesa Vicens, facultativa especialista del Servei de Pneumologia de l’HUB i, com a moderadora, la Dra. Irene Cabello, facultativa especialista del Servei d’Urgències de l’HUB. La xerrada va ser presentada per la Dra. Maria Molina, responsable de la Unitat d’Interstici Pulmonar de l’HUB.

Els principals temes que s’hi van tractar van ser l’educació al pacient per identificar quan pot presentar una agudització i què ha de fer, la determinació d’una sèrie de paràmetres diagnòstics i terapèutics que cal realitzar de forma estandarditzada per aquest tipus de patologia, i el protocol d’actuació davant d’un pacient que arriba a Urgències per una agudització de la seva patologia pulmonar.

Després de l’exposició d’aquests temes, el temps dedicat a les preguntes i intervencions va servir perquè els assistents exposessin els seus dubtes sobre les qüestions tractades i sobre altres aspectes de la malaltia, que van ser respostes per membres de l’equip mèdic i, en alguns casos, també per altres pacients que podien aportar la seva pròpia experiència pràctica. Al final de la reunió, es van fer una sèrie d’entrevistes als assistents en què aquests van expressar unànimement la seva satisfacció i la seva disposició a continuar participant en la iniciativa.

L’Aula de Pacients vol ser un espai obert a l’intercanvi de coneixements i experiències que permeti la comunicació metge-pacient, pacient-metge i pacient-pacient, fora de la consulta i en grups. Combinarà les trobades presencials amb l’ús de les tecnologies de la comunicació, amb l’objectiu de millorar el coneixement de diversos col·lectius de pacients i dels seus cuidadors en aquells temes més demandats pel pacient i que puguin ser d’interès per als professionals a causa del seu impacte en la salut del pacient.

Abordarà processos clínics especialitzats i també patologies d’una major prevalença, intentant sempre que el pacient aprengui a familiaritzar-se més en el maneig de la seva malaltia i s’impliqui més activament en les cures. Per a això, se’l dotarà d’eines i de coneixements que corresponguin al nou model de pacient que demana més informació i més qualitat de vida.

Les xerrades informatives es faran periòdicament a la sala d’actes de l’hospital, i estaran obertes també a professionals i a d’altres persones interessades. En estreta relació amb aquestes xerrades, es desenvoluparan espais en el portal web de l’hospital que contindran resums de les xerrades, informacions rellevants per al tractament i el seguiment de les persones afectades, material audiovisual i blogs especialitzats sobre les malalties.

Podeu accedir a l’espai web de l’Aula de Pacients d’FPI a:

http://www.bellvitgehospital.cat/usuaris/aula_pacients/aulapacient.html 

Podeu accedir als vídeos de l’Aula de Pacients d’FPI a:

http://www.bellvitgehospital.cat/usuaris/aula_pacients/videos.html
Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email