L’Aula de Pacients continua donant informació sanitària a pacients i cuidadors durant el mes de juny

Diabetis, ELA i fibrosi pulmonar han estat les malalties tractades

 

L’Hospital Universitari de Bellvitge segueix amb el seu propòsit d’oferir informació i formació als pacients i als seus cuidadors a través de l’Aula de Pacients. També hi poden assistir professionals sanitaris, especialment de l’àmbit de l’atenció primària que vulguin aprofundir en el maneig d’aquests pacients. Així, durant el mes de juny, s’han celebrat tres xerrades informatives en l’espai obert situat a la Sala d’Actes, el qual permet la comunicació metge-pacient, pacient-metge i pacient-pacient, fora de la consulta i en grups.

El dia 13 de juny va tenir lloc la xerrada sobre diabetis sota el títolTractament farmacològic de la diabetis mellitus. Aquesta va tenir com a ponent al Dr. Manuel Pérez Maraver, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició, i com a moderador al Dr. Eduard Montanya Mias, cap de Secció del mateix servei. Els principals temes que s’hi van tractar van ser els aspectes generals en el tractament de la diabetis de tipus 1 i 2, aquells tractaments no insulínics, a més d’explicar els diferents tipus d’insulines utilitzades actualment i les pautes a seguir per a la seva administració.

Maneig de les complicacions respiratòries en l’ELA va ser el nom de l’Aula de Pacients celebrada el dia 19 de juny. La sessió va comptar amb la presència de la Dra. Núria González, pneumòloga del Servei de Pneumologia, i el Sr. Lluis Mateu, fisioterapeuta, com a ponents, així com de la Dra. Eva Farrero, pneumòloga, com a moderadora.

Els objectius de la reunió van ser informar sobre les possibles complicacions respiratòries en l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), les quals representen la principal causa de mortalitat en el 80% dels pacients, i explicar les diferents opcions de tractament quan es tenen aquest tipus de complicacions. En la part final de la sessió, es va posar èmfasi en la importància de la fisioteràpia respiratòria, tot mostrant els aparells que serveixen de suport ventilatori no invasiu.
La tercera i última Aula de Pacients del mes de juny va tractar la fibrosi pulmonar, concretament l’Oxigenoteràpia ambulatòria en fibrosi pulmonar, títol de la xerrada que va tenir com a ponent a la Dra. Maria Molina, responsable de la Unitat de Malalties Intersticials Pulmonars. En aquesta es van indicar les bases per al tractament d’oxigenoteràpia en malalts de fibrosi pulmonar i es van explicar els seus potencials beneficis. Per últim, es va fer saber com es poden abordar els dèficits d’aquest tipus de tractament.

En les tres Aules de Pacients, després d’exposar els temes, els participants van poder resoldre els seus dubtes realitzant preguntes a l’equip mèdic sobre les malalties tractades en cada cas, així com compartir experiències amb altres pacients. Al final, es van fer una sèrie d’entrevistes als assistents per saber la seva valoració.

Podeu accedir a l’espai web de cada Aula de Pacients, on també trobareu els vídeos, a:

http://www.bellvitgehospital.cat/usuaris/aula_pacients/aulapacient.html

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email