L’augment de la bacterièmia gramnegativa en els pacients amb càncer té un impacte negatiu en el pronòstic

El passat 5 de juliol de 2012, la Dra. Carlota Gudiol, metge adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar la tesi doctoral titulada Canvis en l’epidemiologia de la bacterièmia en els pacients amb càncer: impacte de la resistència antimicrobiana en els bacils gramnegatius. La tesi, dirigida pel Dr. Jordi Carratalà, va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat.

Les conclusions generals de l’estudi són, en primer lloc, que l’etiologia de la bacterièmia en els pacients neutropènics amb malaltia hematològica ha canviat al llarg del temps, amb un descens dels microorganismes grampositius i un ressorgiment dels gramnegatius. En segon lloc, es va poder observar que la bacterièmia per Escherichia coli productora de beta-lactamases d’espectre estès era relativament freqüent en els pacients amb càncer i els factors de risc d’adquirir-la eren el sexe femení i l’ús previ d’antibiòtics. Per últim, es va advertir que els pacients amb càncer també són propensos a tenir bacterièmia per bacils gramnegatius multiresistents, especialment aquells pacients portadors d’un catèter urinari i que han rebut antibiòtics prèviament.

Així mateix, va quedar comprovat que els pacients amb càncer van rebre amb més freqüència un tractament antibiòtic empíric inadequat i van presentar un pronòstic pitjor, amb un augment d’ingressos en la Unitat de Cures Intensives, de la mateixa manera que van registrar una mortalitat més alta.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email