• L’adequat control de la insuficiència renal permet prevenir les complicacions associades.
  • La Unitat d’Hipertensió Arterial de l’Hospital Universitari de Bellvitge col·labora amb l’atenció primària de l’àrea per optimitzar el tractament dels casos d’insuficiència renal més complicats.
  • La creació d’una consulta telemàtica de nefrologia permet als metges d’atenció primària derivar els pacients que necessiten un seguiment més exhaustiu.
  • La hipertensió arterial és una de les causes principals d’ingrés a tractaments substitutius com la diàlisi peritoneal o l’hemodiàlisi.

La insuficiència renal es produeix quan els ronyons no són capaços de filtrar adequadament les impureses de la sang. La majoria de malalties renals produeixen també hipertensió arterial, fet que suposa un factor important d’alteració de la funció i morfologia dels ronyons i una accelaració del seu deteriorament.

L’abordatge de la insuficiència renal en xarxa i conjuntament entre hospitals i centres d’atenció primària permet diagnosticar precoçment aquesta malaltia, fet que suposa una millora en el pronòstic de vida del pacient. “La creació d’una consulta telemàtica ha permès millorar la col·laboració amb els centres d’atenció primaria, permetent reduir l’anomenada inèrcia clínica. És a dir, s’ha aconseguit que tots els metges prescriguin un tractament individualitzat en els pacients hipertensos no controlats” explica el Dr. Edoardo Melilli, nefròleg, especialista en hipertensió arterial, de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Així mateix, la col·laboració amb els centres d’atenció primària resulta estratègicament clau per tal que els pacients amb insuficiència renal siguin derivats i inclosos en el Programa d’Atenció Renal (PAR), ja que aquests requereixen un seguiment més exhaustiu i tractaments més innovadors. “El PAR és un programa d’atenció individualitzada i continuada al pacient amb insuficiència renal progressiva. Aquest programa, del Servei de Nefrologia de l’hospital, permet augmentar el control de la malaltia renal i les seves complicacions associades, millorant la qualitat de vida dels nostres pacients”, afirma el Dr. Melilli.

Així mateix, cal destacar que la hipertensió arterial és un reconegut factor de risc cardiovascular i cerebrovascular i també una de les principals causes de dany de la funció renal. Més del 90% de persones diagnosticades d’insuficiència renal tenen al mateix temps una hipertensió la qual és fonamental que sigui adequadament controlada i tractada. “La hipertensió arterial és el factor de risc més important de progressió de la insuficiència renal, i el seu correcte control i tractament són fonamentals per endarrerir l’evolució de la malaltia”, explica el Dr. Melilli. “Juntament amb la diabetis, la hipertensió és una de les causes principals que poden derivar en insuficiència renal crònica i necessitat de diàlisi, ja sigui peritoneal o hemodiàlisi”, afegeix. Entre les tècniques del tractament de la insuficiència renal, l’Hospital Universitari de Bellvitge també aplica, en casos molt específics, una tècnica endovascular, anomenada denervació renal, que mitjançant radiofreqüència, anul·la el nervi simpàtic renal i pot provocar una disminució de la pressió arterial.

Segons un recent estudi estadístic liderat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i l’Institut Català de la Salut, un 39% de dones i un 41% d’homes d’entre 35 i 74 anys d’edat tenen hipertensió. Això converteix la hipertensió en el factor de risc cardiovascular més prevalent a Catalunya.

Per tal de reduir el nombre de pacients no controlats, és fonamental la presència d’unitats hospitalàries especialitzades. En la Unitat d’Hipertensió Arterial de l’Hospital Universitari de Bellvitge el control de la pressió arterial s’aconsegueix en gairebé el 90% dels pacients derivats des d’atenció primaria. Amb una experiència de gairebé 30 anys, l’Hospital Universitari de Bellvitge és centre de referència en el tractament d’aquesta malaltia, oferint les tecnologies més avançades, com són el monitoratge ambulatori de la pressió arterial i l’estudi de la velocitat de l’ona del pols, que ajuden a detectar els casos no controlats i permeten així optimitzar el tractament de la hipertensió arterial amb la utilització de combinacions més eficaç de fàrmacs.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email