• Fins a un 40%-50% dels malalts amb artritis reumatoide presenten algun tipus de manifestació extraarticular.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge organitza unes jornades reumatològiques per debatre sobre el diagnòstic i tractament de les afeccions extraarticulars que poden sorgir en el decurs de l’artritis reumatoide.
  • L’abordatge multidisciplinari es fa imprescindible en el tractament d’aquestes malalties secundàries que poden afectar diversos òrgans com pell, ulls, pulmons i sistema hematopoiètic (anèmia).
  • Un control estricte dels pacients amb artritis reumatoide disminueix les probabilitats de patir manifestacions extraarticulars. 

L’artritis reumatoide és la malaltia articular inflamatòria més freqüent en persones d’entre quaranta i seixanta anys amb una prevalença al voltant de l’1% de la població general. Aquesta provoca la inflamació de les articulacions de les mans, canells, peus i genolls, entre d’altres, i pot causar la destrucció tant del cartílag com de l’os situat immediatament a sota (os subcondral), circumstàncies que alteren la realització d’activitats de la vida diària dels malalts que la pateixen. A més, aquestes persones poden desenvolupar altres afeccions secundàries en estructures no articulars que arribin a comportar un risc vital.

Fins a un 40%-50% dels malalts amb artritis reumatoide presenten algun tipus de manifestació extraarticular. “L’artritis reumatoide és en realitat una malaltia sistèmica, ja que pot afectar la totalitat dels òrgans i els sistemes corporals, cosa que empitjora el pronòstic del pacient. Els òrgans afectats amb major freqüència són la pell, els ulls, els pulmons i el sistema hematopoiètic”, explica el Dr. Joan Miquel Nolla, cap del Servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Les manifestacions extraarticulars repercuteixen de manera negativa en els pacients amb artritis reumatoide i han de ser tractades amb la mateixa diligència que les articulars.

En aquest sentit, l’Hospital Universitari de Bellvitge organitza unes jornades reumatològiques els propers 27 i 28 de juny, per tal de debatre sobre el diagnòstic i tractament de les afeccions no articulars en malalts amb artritis reumatoide. “Creiem molt necessari tractar aquest tema, ja que no se’n parla gaire d’aquestes afeccions, però el seu tractament eficaç és molt important per a la recuperació del pacient. S’ha de fer entendre que manifestacions que van més enllà de les articulacions poden estar directament relacionades amb l’artritis reumatoide”, indica el Dr. Nolla.  Així, en les xerrades es parlarà sobre afeccions en la pell, com nòduls reumatoides i úlceres; en els pulmons, com és el vessament pleural i la malaltia intersticial pulmonar —una complicació especialment greu—, i en el sistema hematopoiètic, com l’anèmia.

La diversitat de manifestacions que es poden produir en els malalts amb artritis reumatoide fa imprescindible la realització d’un abordatge multidisciplinari. Amb la figura del reumatòleg com a coordinador, es requereix la participació d’especialistes de diferents serveis per decidir el tractament òptim segons quina sigui la malaltia extraarticular. “Per exemple, necessitem estar directament en contacte amb els oftalmòlegs si el malalt presenta sequedat ocular per absència de llàgrimes, fet que pot comportar inflamació conjuntival i úlcera corneal, i, fins i tot, una vasculitis que posi en perill el futur funcionament de l’òrgan”, explica el Dr. Nolla.

Un control estricte dels pacients amb artritis reumatoide disminueix les probabilitats de patir manifestacions extraarticulars. “En l’actualitat disposem de fàrmacs molt eficaços que alteren el curs natural de la malaltia i aconsegueixen la seva remissió. Amb aquests i sobretot amb un control exhaustiu de cada pacient, es pot frenar la seva progressió i, així, evitar els símptomes no articulars”, emfatitza el Dr. Nolla. Augment del risc cardiovascular, infeccions, osteoporosi, fatiga i depressió són altres dels símptomes que poden derivar de l’artritis reumatoide.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email