L’abordatge multidisciplinari del peu diabètic redueix entre un 50% i un 70% el nombre d’amputacions majors

Més de 130 professionals sanitaris es van reunir el 16 de novembre a l’Hospital Universitari de Bellvitge per assistir a la Jornada Abordatge multidisciplinari de les complicacions del peu diabètic. La sessió, organitzada pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del mateix Hospital, amb la col·laboració de Pfizer, tenia l’objectiu de posar de manifest la necessitat del tractament multidisciplinari del peu diabètic.

Aquesta patologia representa un problema de salut important en els diabètics. La seva prevalença és d’entre un 15% i un 25% en els diabètics, segons sèries, i la seva incidència anual oscil·la entre l’1% i el 4,1%. “Més d’un 15% dels diabètics que ho pateixen necessitaran una amputació major al llarg de la seva evolució. A més, aquesta patologia provoca dolor neuropàtic en un alt percentatge, per la qual cosa calen tractaments específics per mitigar aquest dolor”, explica el Dr. Albert Pérez, responsable de l’equip de Peu i Turmell de l’Hospital Universitari de Bellvitge i organitzador de la Jornada.

És en aquest sentit, i amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis (14 de novembre), que experts professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i també d’altres hospitals, es van reunir durant l’esmentada jornada, en la qual es va posar en relleu la importància de l’abordatge interdisciplinari d’aquesta patologia amb la finalitat d’augmentar el rendiment de les exploracions i tractaments.

Es calcula que, amb la creació d’aquestes unitats multidisciplinàries, el nombre d’amputacions majors en diabètics disminueix entre un 50% i un 70% i es redueixen els ingressos a través d’Urgències, fet que repercuteix en una millora significativa la qualitat de vida dels pacients. “El treball conjunt presenta nombrosos beneficis en l’abordatge del peu diabètic, tant per als pacients com per als professionals sanitaris implicats en el seu tractament. A nivell de professionals, la prevenció genera l’estalvi de recursos i, a nivell de pacient, es millora significativament la qualitat de vida”, ha assegurat el Dr. Pérez.

La jornada ha representat un bon punt de partida per al grup de treball del peu diabètic que s’està constituint a l’Hospital de Bellvitge que, actualment, ja compta amb la creació d’una unitat d’atenció ràpida a consulta externa. Entre les especialitats implicades en el seu abordatge, destaquen l’endocrinologia, la traumatologia, la rehabilitació, la cirurgia vascular i l’hospitalització a domicili, conjuntament amb els metges e infermeres d’Atenció Primària i dels serveis d’Urgències i Malalties Infeccioses. A més, els pacients que són tractats en aquestes unitats reben educació i informació sobre la seva malaltia i la seva situació particular, fet que millora significativament la seva qualitat de vida i els aporta eines per afrontar la seva malaltia.

El 80% dels pacients ingressats en la majoria de les unitats de cirurgia vascular que presenten patologies de falta de reg a les cames són diabètics. El major índex d’amputacions es dóna també en diabètics. A més, fins al 15% dels diabètics tindran al llarg de la seva vida úlceres. En el cas d’haver-hi amputació, s’ha produït úlcera en el 80% dels casos.

El peu diabètic es defineix per l’aparició de lesions tissulars o ulceracions resultat de la interacció de la neuropatia, la isquèmia i la infecció a causa de petits traumatismes que poden arribar a amputacions. La curació de les ferides als peus dels pacients diabètics s’altera per hiperglucèmia, isquèmia, malnutrició, neuropatia, infecció i una supressió de la resposta immune, per la qual cosa és important l’exploració periòdica dels peus.

Les lesions es poden prevenir mitjançant el control de la diabetis, l’avaluació periòdica del peu pel propi pacient, l’especialista i/o el podòleg, l’ús de mesures correctores en cas de neuropatia o artropatia, i la utilització de vasoactius si el pacient presenta arteriopatia.

Gener 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email