Jornada sobre maneig diagnòstic i terapèutic en pacients amb ictus

El 18 de juny, va tenir lloc a l’Hospital Universitari de Bellvitge la jornada Maneig diagnòstic i terapèutic en pacients amb ictus, organitzada pel Dr. Pere Cardona, coordinador de la Unitat d’ictus de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

La jornada, dirigida a metges neuròlegs, de medicina interna, d’urgències, neuroradiòlegs, neurocirurgians, d’atenció primària i professionals d’infermeria, tenia com a objectiu establir i millorar les xarxes assistencials i organitzatives en el diagnòstic i tractament de l’ictus isquèmic i hemorràgic a l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’àrea d’influència.

Es van presentar casos clínics per aconseguir una millor visió dels conceptes i els escenaris tractats, i es va utilitzar un sistema de televotació i telemissatgeria per tal de millorar la interactivitat entre els ponents i els assistents durant el desenvolupament dels casos.

Els temes tractats i casos debatuts van girar al voltant dels circuits de derivació en ictus isquèmic i hemorràgic, el maneig del pacient amb ictus a Urgències, l’estenosi carotidea, els nous anticoagulants, la trombòlisi, i les intervencions neuroquirúrgiques vasculars.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email