Jornada sobre malalties rares

Jornada sobre malalties rares

El 3 de desembre, va tenir lloc a la sala d’actes petita de l’Hospital Universitari de Bellvitge una jornada del Club de les Malalties Rares sota la coordinació científica del Dr. Joan Torras, cap de secció del Servei de Nefrologia.

La sessió va incloure ponències sobre la malaltia de Fabri (Dr. Torras), la malaltia de Gaucher (Dr. Xavier Solanich, del Servei de Medicina Interna), la malaltia de Niemann Pick (Dr. Jordi Gascón, del Servei de Neurologia), la malaltia de Rendu-Osler (Dr. Antoni Riera-Mestre, del Servei de Medicina Interna), i la polineuropatia amiloide familiar (Dr. Carlos Casasnovas, del Servei de Neurologia).

El Club de les Malalties Rares és una iniciativa amb el suport de l’empresa farmacèutica Shire per tal de promoure el coneixement de les malalties minoritàries, les quals, a causa dels pocs casos que es veuen a les consultes, sovint resulten perjudicades per un diagnòstic i un tractament tardans.

Es calcula que existeixen unes 7.000 malalties rares arreu al món que afecten entre el 5 i el 7% de la població dels països desenvolupats. El 95% d’aquestes malalties no tenen cap fàrmac disponible per al seu tractament.

Desembre de 2015

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email