El futurs residents van conèixer de primer ma els serveis de l'hospital

L’Hospital Universitari de Bellvitge va dur a terme una Jornada informativa i de Portes Obertes per a futurs MIR, organitzada per la Comissió de Docència, el 3 de març.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada era donar a conèixer l’estructura docent del centre als futurs facultatius residents, a més d’aproximar-los els serveis, per tal que poguessin conèixer més a fons la dinàmica de l’hospital i així facilitar l’elecció, tant d’especialitat com de centre, on volen realitzar la seva formació com a especialistes.

Hi van assistir més de 160 aspirants, graduats en Medicina, Farmàcia, Física, Química, Biologia, Psicologia, Bioquímica Biomedicina i Infermeria.

L’acte va ser inaugurat per la Dra. Montserrat Figuerola, gerent Territorial Metropolitana Sud; la Dra. Ana Álvarez, Adjunta a direcció, direcció de processos i d’avaluacions i la Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis i coordinadora mèdica de docència. La Dra. Figuerola va presentar els diferents centres que conformen l`Àrea Territorial: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans i tota l’Atenció Primària de Costa de Ponent. Va remarcar el gran volum de poblacional a qui dóna serveis, les noves instal·lacions obertes, que ja estan en fase molt avançada de treball, així com les grans possibilitats formatives que ofereix un centre i una àrea, amb alta complexitat tecnològica, dedicada fonamentalment al terciarisme. La Dra. Álvarez, de la seva banda, va exposar l’activitat assistencial, docent i de recerca, que es duu a terme a l’hospital, com a centre de tercer nivell, altament competitiu en tots els aspectes i va explicar les avantatges que tot això representa, per a la formació com a especialista.

Posteriorment, la Dra. Villalonga va explicar l’estructura i metodologia docent que es segueix i va exposar la planificació global, la supervisió i el nivell de responsabilitat progressiu establert, així com el tipus d’avaluació que es realitza, per tal que tots els residents surtin amb les competències necessàries per poder exercir una especialitat.

Es varen organitzar quatre taules rodones, i en cadascuna hi van participar tutors docents i/o residents de darrer any, que van presentar les diferents especialitats acreditades al centre, agrupades en: bloc mèdic, bloc quirúrgic, bloc central i Medicina familiar i comunitària, i van presentar la seva organització tal i com és duu a terme a l’Àrea Metropolitana Sud.

Finalment es van presentar diferents vídeos realitzats pels residents, on exposaven la seva experiència a l’hospital, la formació rebuda, la seva vivència a les guàrdies i en les rotacions i per que havien elegit el centre per a la seva formació.

Els ponents de les diferents taules rodones, juntament amb representants dels residents a la Comissió de Docència, així com nombrosos tutors docents residents de les diferents especialitats, van participar per contestar totes les preguntes que desitgessin fer els futurs residents.

Posteriorment, van ser acompanyats pels tutors i els residents que varen assistir a l’acte, als diferents serveis, per a què els coneguessin personalment. Van ser acollits pels caps de servei, els tutors i la resta de residents, per rebre totes les explicacions que necessitessin, per poder realitzar la seva elecció amb la màxima informació.

Cal remarcar que durant els darrers mesos s’han adreçat, tant a la Comissió de docència com a les diferents Unitats docents del centre, nombrosos aspirants que no havent pogut assistir a la Jornada, estaven interessats en conèixer l’hospital i la formació que s’imparteix.

Així mateix, el nombre de visites anuals a l’espai de docència de la pàgina Web de l’hospital es molt elevat, havent arribar el passat any 2016 a més de 60.000, amb tres pics molt importants: el mes de setembre, quan surt la convocatòria de les places; gener, quan té lloc l’examen i finalment, els mesos d’abril i maig quan es realitza l’elecció de plaça. Això demostra el gran interès i atracció de la formació impartida a l’hospital de Bellvitge.

3 de març de 2017

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email