Jornada Informativa i de Portes Obertes per a futurs facultatius residents

El passat 1 de març, va tenir lloc al nostre centre la Jornada Informativa i de Portes Obertes per a futurs MIR, organitzada per la Comissió de Docència.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada era donar a conèixer la nostra estructura docent als futurs facultatius residents, així com difondre la docència que s’hi imparteix. També es va pretendre aproximar els serveis als futurs residents, per tal que poguessin conèixer més a fons la dinàmica de l’hospital i així facilitar l’elecció tant d’especialitat com del centre on volen realitzar la seva formació com a especialistes.

Hi van assistir 90 aspirants, llicenciats en Medicina, Farmàcia, Física, Química, Biologia, Psicologia i Bioquímica.

L’acte va ser inaugurat pel director mèdic, Dr. Carlos Bartolomé, i la Dra. Rosa Villalonga, caps d’estudis i coordinadora mèdica de Docència. El Dr. Bartolomé va exposar l’activitat assistencial, docent i de recerca que es porta a terme al nostre centre, com a hospital de tercer nivell altament competitiu en tots els aspectes, i els avantatges que això representa per a la formació com a especialista.

Posteriorment, la Dra. Villalonga va explicar l’estructura i metodologia docent que se segueix i va exposar la planificació global, la supervisió i el nivell de responsabilitat progressiu establert i el tipus d’avaluació que es realitza, per tal que tots els residents surtin amb les competències necessàries per poder exercir una especialitat.

Van assistir-hi també el Dr. Javier Ariza, vicedegà de Medicina al Campus de Bellvitge i el Dr. Santiago Ambrosio, que ha exercit el càrrec fins fa poc temps i actualment n’és el secretari, així com diferents professors del Campus, ja que molts dels assistents eren antics alumnes de la Unitat docent de Bellvitge.

Es van organitzar tres taules rodones, en cadascuna de les quals van participar dos tutors docents que van presentar les diferents especialitats acreditades al nostre centre, agrupades en el bloc mèdic, el bloc quirúrgic i el bloc central.

Finalment, es va presentar un vídeo, on van participar onze residents que van explicar la seva experiència com a resident al nostre centre, per què l’havien elegit, la formació rebuda, la seva vivència a les guàrdies i a les rotacions, i la seva recomanació pel que fa a l’elecció del nostre centre per a la formació.

Els representants dels residents a la Comissió de Docència, així com nombrosos residents de les diferents especialitats, van respondre totes les preguntes dels futurs residents.

Posteriorment, els assistents van ser acompanyats pels tutors i  residents participants en l’acte als diferents serveis, per tal que els coneguessin personalment. Van ser acollits pels caps de servei, els tutors i la resta de residents, que els van oferir totes les explicacions perquè puguin realitzar la seva elecció amb la màxima informació.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email