Intervenció ergonòmica per millorar les condicions de treball en el sector sanitari

Des de gener de 2012, la Isabel Nos Piñol, tècnica superior de prevenció de riscos laborals de la Unitat Bàsica de Prevenció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, participa en un estudi sobre ergonomia en centres sanitaris dirigit per la Unitat d’Ergonomia i Psicologia del Centre Nacional de Condicions de Treball de Barcelona de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (CNCT/INSHT).

L’objectiu d’aquest treball, format per membres de catorze centres catalans, és el desenvolupament i validació de mètodes per a l’avaluació de trastorns musculoesquelètics, l’intercanvi d’informació sobre temes relacionats amb l’ergonomia, i el consens de criteris ergonòmics que posteriorment l’INSHT difondrà a nivell estatal.

Ja durant l’any 2011 i 2012, l’Hospital de Bellvitge conjuntament amb el Vall d’Hebron i el Trias i Pujol van realitzar un treball de seguiment de les mesures preventives i correctores implantades a la bugaderia de l’HUB, així com un estudi sobre els trasplantaments de llarga durada. Aquests s’han recollit en una guia a nivell estatal que es presentarà el dia 20 de juliol en una jornada tècnica a l’INSHT amb el títol “Intervenció Ergonòmica en el Sector Sanitari”.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email