Infermers i metges de l’hospital són premiats per les seves comunicacions

Infermers i metges de l’hospital són premiats per les seves comunicacions