Infermers i metges de l’hospital són premiats per les seves comunicacions

Els professionals d’infermeria Gemma Vía, Marta Sanjuán, Gemma Martínez i Marc Menéndez, juntament amb la Dra. Lluisa Corral i el Dr. Antonio Diaz, han obtingut durant el ‘XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias’ el premi SEEIUC 2013  a la millor comunicació.

La comunicació premiada, Evolución de la fuerza muscular en pacientes críticos con ventilación mecánica invasiva (VMI), presentava els resultats d’un estudi de cohorts desenvolupat en dues unitats de cures intensives que avaluava l’evolució de la força muscular dels pacients sotmesos a VMI postretirada de la sedació fins a l’alta hospitalària. L’estudi ha estat publicat a la revista Enfermeria Intensiva(edició octubre – desembre, 2013).

D’altra banda, les infermeres Meritxell Clarà, Esther Aguilera, Verónica Cabello, Gemma Martínez i Eva Zapata han obtingut durant el ‘XXVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor. ASEEDAR-TD y XII Jornada Aragonesa de Actualización en el tratamiento del dolor’ el premi ASEEDAR-TD GRÜNENTHAL, també a la millor comunicació.

Aquesta comunicació duia per títol El Viaje. Hipotermia inducida post-parada cardiorrespiratoria: A propósito de un caso i plasmava els resultats d’un estudi descriptiu retrospectiu dels casos d’hipotèrmia induïda post aturada cardiorespiratòria de l’any 2009 al 2012. Dels 54 pacients estudiats, el treball destacava una major supervivència en aquells en què les maniobres de reanimació cardiopulmonar han estat inferiors als 30 minuts. L’anàlisi també concloïa, pel que fa a l’alta dels serveis de malalts crítics, que el 31% no presentaven seqüeles neurològiques, l’11% presentaven  encefalopatia lleu, el 4% severa i el 54% són exitus.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email