Les infermeres del nostre Hospital Marta Ruiz, Ángela Revilla, Helena Arrogante i Luisa Camacho, del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular, van ser guardonades el 4 de juny passat amb un dels premis a la millor comunicació científica oral en el XXIII Congreso Nacional de Enfermería Vascular, que es va celebrar entre l’1 i el 4 de juny a Valladolid.

Infermeres de l’HUB guanyen un dels premis a la millor comunicació oral en el XXIII Congreso Nacional de Enfermería Vascular

El guardó els va ser concedit per la comunicació Complicaciones locales en pacientes sometidos a una amputación mayor en extremidades inferiores.

Cada any es realitzen a Espanya unes 3.000 amputacions majors, el 80 % de les quals per malalties vasculars. L’objectiu de l’estudi va ser conèixer les complicacions d’aquestes intervencions i, secundàriament, identificar els factors de risc vascular associats amb el pacient amputat.

Es va fer un estudi descriptiu longitudinal d’incidència acumulada de les 53 amputacions majors d’extremitats inferiors realitzades en el Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular durant l’any 2010, de les quals 49 complien els criteris d’inclusió en l’estudi.

Els resultats van determinar que en el 26,5 % de casos es va produir alguna complicació. La complicació més freqüent va ser la infecció, seguida de la dehiscència, l’hematoma i la necrosi. Tots els pacients amb complicacions van presentar un o més factors de risc, especialment la diabetis, la hipertensió, el tabaquisme i la dislipèmia.

Aquest treball ha permès augmentar el coneixement sobre les complicacions en amputacions majors d’extremitats inferiors, i els seus resultats poden ajudar a dissenyar estratègies multidisciplinàries per prevenir, detectar i tractar les complicacions en aquesta població de risc.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email