Ha finalitzat el desplegament del sistema d’informació Gacela als vuit hospitals de l’ICS

Els vuit hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) han culminat amb èxit la implantació d’un nou sistema d’informació per a la prestació i la gestió de les cures infermeres dels pacients hospitalitzats, en el marc del Projecte Argos d’informatització de la història clínica.

Les infermeres i auxiliars d’infermeria disposen ara d’una estació de treball informatitzada que facilita el registre de la valoració i de l’evolució dels pacients hospitalitzats, alhora que agilita el procés de prestació de cures infermeres i de l’administració de medicaments. Els beneficis que es desprenen del seu ús són evidents, ja que es garanteix la seguretat clínica, la continuïtat en les cures i la qualitat de l’atenció a la persona malalta.

La implantació de les aplicacions informàtiques ha anat acompanyada del desplegament d’un programa d’harmonització dels plans de cures a tots els hospitals de l’ICS. Aquest programa, pioner a nivell europeu, té com a objectiu garantir els estàndards de seguretat en el procés de prestació de serveis infermers als pacients hospitalitzats i facilita l’adequació dels plans de cures a la situació clínica i personal de cada pacient i el suport a la seva família.

El desplegament d’aquest nou sistema d’informació suposa una millora important de la disponibilitat de la informació sobre la prestació de cures per part dels professionals de l’ICS. Metges, farmacèutics, fisioterapeutes, dietistes i d’altres agents de la salut que treballen en cadascun dels centres hospitalaris disposen d’accés a la consulta a les dades, fet que facilita la comunicació entre els professionals i l’accés a la informació clínica necessària en cada moment.

Però, sobretot, aquesta nova plataforma representa un pas decisiu cap a una atenció infermera integral i individualitzada als pacients, contribueix a la prevenció del deteriorament de l’estat de la salut, la promoció de l’autocura, la millora del benestar i del control de símptomes, la prevenció i la detecció precoç de complicacions infeccioses, nutricionals, crítiques i psicoemocionals i també en els models d’atenció centrada en la família.

El procés d’implantació s’ha dut a terme de manera progressiva als vuit hospitals que gestiona l’ICS. El primer centre on s’ha posat en marxa ha estat l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l’últim, el passat mes de novembre, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

En aquests moments, totes les unitats d’hospitalització de curta estada i d’alta complexitat, les unitats de cures intermèdies i les unitats d’hospitalització a domicili dels centres hospitalaris de l’ICS ja estan emprant aquesta plataforma de treball, que facilita la col·laboració entre professionals, pacients i familiars, alhora que afavoreix l’assoliment d’uns millors resultats envers la salut dels pacients.

Finament, cal destacar que els professionals d’infermeria han demostrat un gran compromís amb aquest projecte gràcies al seu esforç per incorporar i normalitzar l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit assistencial i per introduir la metodologia i els elements que afavoreixen una pràctica clínica reflexiva i experta.

Enero 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email