La nostra companya Glòria Jodar Solà, directora de l’EAP Sant Andreu de la Barca i vicepresidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, juntament amb el Dr. Amando Martín Zurro, conegut expert en medicina familiar i comunitària, han dirigit el llibre Atención Familiar y Salud Comunitaria, que acaba de sortir a la venda.

Glòria Jodar i Amando Martín Zurro publiquen el llibre Atención Familiar y Salud Comunitaria

A més de Glòria Jodar, el llibre ha comptat amb la destacada participació d’altres professionals de la nostra Gerència Territorial: Joan Carles Contel, que ha coordinat els continguts sobre organització de l’atenció familiar i comunitària; Jordi Galimany, coordinador de l’apartat sobre estratègies i eines, i Pere Josep Simonet, responsable de l’apartat sobre atenció clínica i comunitària.

Completant el Comitè Editorial, Josep M. Bosch Fontcuberta ha coordinat els capítols sobre salut i comunitat, i Edurne Zabaleta, els relatius a instruments per al desenvolupament professional.

Dividida, en total, en 23 capítols escrits per professionals altament qualificats, l’obra té com a objectiu proporcionar, tant als estudiants com als professionals de Ciències de la Salut, elements per a un aprenentatge integral de l’atenció familiar i comunitària.

El llibre evita centrar-se només en la perspectiva de l’atenció a l’individu, per presentar una visió més àmplia de l’especialitat on també són fonamentals l’àmbit familiar i l’entorn social. Per altra banda, s’adapta plenament a les directrius i a l’esperit del Procés de Bolonya, en què l’estudiant és el protagonista del seu procés educatiu i estableix una nova relació amb el professor.

Una altra característica de l’obra és que tot el material docent i formatiu és accessible per al comprador a través d’Internet. Tot aquest material en línia estarà permanentment actualitzat per tal de garantir que sigui un instrument de consulta utilitzable al llarg de tot el currículum de grau.

En definitiva, és una obra que ve a omplir un buit fins ara existent en tractats que cobreixin tota la transversalitat d’aquests estudis i que, per tant, puguin interessar tant els estudiants com els diferents professionals de Ciències de la Salut.

Setembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email