El 29 de juny, l’Hospital Duran i Reynals ha acollit el workshop DNA Methylation: from Biology to Disease, en què, després de tres anys de treball conjunt, el projecte europeu CANCERDIP ha presentat els seus resultats finals.

El projecte ha estat finançat per la Unió Europea en el 7è Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament, i coordinat pel director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’IDIBELL, Manel Esteller.

Finalitza el CANCERDIP, un projecte europeu centrat a desxifrar els canvis epigenètics que condueixen al càncer

La investigació s’ha dut a terme en sis centres de cinc països europeus i ha servit per desenvolupar una nova tècnica que ha permès realitzar el mapa epigenòmic de més de 1.600 persones.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) més de set milions de persones moren cada any per càncer a tot el món. Aquesta xifra representa el 13 % de les morts al món. Més enllà de les alteracions genètiques, trobem un nombre creixent d’alteracions epigènetiques que s’han convertit en característiques de la malaltia.

En aquest context, el gener de 2008 va néixer el projecte CANCERDIP com un esforç conjunt dels principals grups europeus amb l’objectiu de caracteritzar els mecanismes epigenètics en el càncer (especialment pel que fa el càncer de còlon i la leucèmia), i per realitzar mapes amb les modificacions epigenètiques que condueixen a la malaltia.

Els resultats obtinguts en aquest projecte serviran per generar diverses eines bioinformàtiques. La localització genòmica de la metilació de l’ADN, les característiques de la seqüència de l’ADN, i la presència de múltiples alteracions epigenètiques s’utilitzaran per generar un software per predir l’estat epigenètic dels gens.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email