El CAIBER ha fet pública la resolució de la Convocatòria Intramural 2010, en la qual cinc assaigs clínics liderats per investigadors de l’HUB han assolit una resolució favorable i s’incorporaran al Pla d’investigació clínica del consorci.

La UCICEC de l’IDIBELL va gestionar la presentació de les sol·licituds a la convocatòria i ha donat suport metodològic, estadístic i en l’elaboració de les memòries i protocols dels assaigs clínics presentats.

Excel·lents resultats de l'Hospital Universitari de Bellvitge en la Convocatòria Intramural 2010 del CAIBER

Seguidament, es presenta una taula amb les dades bàsiques dels vuit assaigs clínics amb investigadors principals/coordinadors de l’HUB o l’ICO i en els quals la UCICEC de l’IDIBELL actua com a UCICEC líder.

Assaigs clínics CAIBER en què la UCICEC de l’IDIBELL actua com a UCICEC líder. Convocatòria Intramural 2010 i Convocatòria de recerca clínica independent de l’MSPSI 2010.

Es van presentar a la convocatòria intramural un total de 264 projectes a través de les 40 UCICEC del consorci. Després d’una avaluació internacional, 81 projectes han obtingut una resolució favorable i 21 més han entrat en un Progama de Maduració de Projectes per tal de poder ser presentats a la propera convocatòria intramural del consorci (octubre/novembre 2011) amb garanties d’èxit.

Dels 81 projectes amb una resolució favorable, 46 han estat qualificats d’excel·lència científica i alta prioritat i 35 de menor prioritat (projectes qualificats de bons i que ja comptaven amb ajuts d’agències finançadores de prestigi reconegut).

Els resultats assolits per la UCICEC de l’IDIBELL han estat excel·lents. Cinc dels vuit projectes presentats han assolit una resolució favorable (62 %), i un projecte s’ha inclòs dins del Programa de Maduració (75 %). A més, cal tenir en compte que dos projectes més ja s’havien incorporat al Pla clínic d’investigació del consorci anteriorment, en ser presentats a través del CAIBER a la convocatòria 2010 de recerca clínica independent de l’MSPSI.

En les següents taules, es recullen les dades per a les UCICEC que han assolit millors resultats en la Convocatòria Intramural 2010 del CAIBER (amb més de tres projectes assolits), i els resultats assolits per part de les UCICEC catalanes.

Resultats de les UCICEC espanyoles en la Convocatòria Intramural 2010

Resultats de les UCICEC catalanes en la Convocatòria Intramural 2010

Excel·lents resultats de l’Hospital Universitari de Bellvitge en la Convocatòria Intramural 2010 del CAIBER
Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email