El Dr. Pablo López Ojeda ha fet, com a resident de l’Hospital Universitari de Bellvitge, una estada de dos mesos i mig a la Universitat de Califòrnia San Francisco (UCSF), on ha pogut completar la seva formació com a resident en cirurgia neurovascular.

Més concretament, la seva estada ha girat sobretot al voltant del bypass intracerebral, tant l’anomenat intra-extra de baix flux (bypass d’artèria temporal superficial a branca de l’artèria cerebral mitjana), com l’intra-intra d’alt flux (bypass d’artèria cerebral mitjana a artèria cerebral posterior amb empelt d’artèria radial).

Ha estat una de les diverses rotacions en centres punters de l’estranger que l’Hospital Universitari de Bellvitge promou entre els seus residents, d’acord amb el que estableix la legislació sobre formació d’especialistes en ciències de la salut, per tal que puguin ampliar els seus coneixements en determinades tècniques específiques o fer estudis complementaris concrets.

A més, el Dr. López Ojeda ha participat com a observador en més de 30 cirurgies d’aneurismes tant de territori anterior com de posterior. També ha pogut participar en el laboratori de patologia neurovascular estudiant histològicament mostres d’aneurismes i practicant el bypass en models animals d’experimentació.

L’UCSF Medical Center és considerat un dels 10 principals hospitals dels Estats Units i està reconegut arreu del món pel seu lideratge en medicina, innovació i cures pal·liatives. Cobreix pràcticament tots els camps de la medicina i, pel fet de disposar dels recursos d’un centre mèdic acadèmic, proporciona serveis molt especialitzats que normalment no ofereixen altres centres.

En definitiva, el Dr. López Ojeda considera que ha estat una experiència molt enriquidora i encoratja tots els residents a realitzar aquest tipus d’estades com a complement de la seva formació.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email