La Dra. Raquel Albertos Martell, resident de 5è any de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat una estada de 3 mesos a Nova York en dos centres de reconegut prestigi.

A la NeuroICU de l’Hospital Presbyterian de la Universitat de Columbia, ha realitzat una revisió dels protocols de maneig del malalt neurocrític, especialment els nous mètodes per predir els dèficits isquèmics retardats deguts a vasoespasme en l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) espontània d’origen aneurismàtic, i la microdiàlisi amb membranes d’alta resolució per al neuromonitoratge, així com l’anàlisi no només de molècules petites habituals, com ara lactat, piruvat o glutamat, sinó també d’altres de més grans, com els mediadors inflamatoris.

Estada de la Dra. Raquel Albertos, resident de 5è any de Medicina Intensiva de l'HUB, en dos prestigosos centres de Nova York

A més, també ha passat per la Unitat de Crítics del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de la Cornell University, un hospital monogràfic d’oncohematologia amb una UCI d’alta tecnologia. En aquesta institució, ha observat el protocol de weaning, l’ús habitual de la fibrobroncoscòpia per al seguiment evolutiu de les malalties pulmonars en el pacient neoplàstic, el tractament global de la neutropènia febril i els protocols de tractament antibiòtic empíric segons la malaltia maligna de base i, per últim, el maneig general i les complicacions associades al transplantament autòleg de cèl·lules mare.

Per a aquesta rotació, ha obtingut una beca de la SEMICYUC per a ampliació d’estudis a l’estranger. En ambdós centres, segons la Dra. Albertos, l’experiència ha estat professionalment i personalment molt interessant.

Ha estat una de les diverses rotacions en centres punters de l’estranger que l’Hospital Universitari de Bellvitge promou entre els seus residents, d’acord amb el que estableix la legislació sobre formació d’especialistes en ciències de la salut, per tal que puguin ampliar els seus coneixements en determinades tècniques específiques o fer estudis complementaris concrets.

Juny 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email