La Dra. Xoana María Vázquez ha realitzat una rotació externa de dos mesos a la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l’Hospital Presbyterian de Nova York, com a resident de 4t any en l’especialitat d’aparell digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Estada de dos mesos de la Dra. Xoana M. Vázquez a l’Hospital Presbyterian de Nova York

El principal interès d’aquesta estada ha estat el d’ampliar coneixements en relació amb el trasplantament hepàtic i, molt especialment, pel que fa al maneig del trasplantament de donant viu.

Ha estat una de les diverses rotacions en centres punters de l’estranger que l’Hospital Universitari de Bellvitge promou entre els seus residents, d’acord amb el que estableix la legislació sobre formació d’especialistes en ciències de la salut, per tal que puguin ampliar els seus coneixements en determinades tècniques específiques o fer estudis complementaris concrets.

El Presbyterian és en realitat un complex format per dos centres mèdics: el NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center y el NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. L’equip de trasplantament hepàtic d’aquest centre visita tant els pacients ja trasplantats com aquells que estan pendents de ser intervinguts, i té prop de 200 pacients en llista prioritzats.

Aquest nombre tan elevat implica que normalment només s’arriben a trasplantar aquelles persones que estan en una situació clínica més delicada. És per aquest motiu que, als Estats Units, s’han buscat alternatives al trasplantament convencional, com és ara el trasplantament de donant viu i els anomenats criteris ampliats per a trasplantament de donant cadàver.

El maneig del trasplantament de donant viu és similar en la majoria d’aspectes al convencional, excepte pel control que cal tenir d’una adequada hipertròfia del fetge del receptor i del donant. Pel que fa a l’aplicació dels criteris ampliats, significa que s’inclouen com a òrgans per a trasplantament fetges d’obesos amb esteatosi important, fetges de persones amb VIH i VHC per a receptors que ja tenen aquestes patologies, i òrgans de donants d’edat avançada. Pel que fa a aquest darrer criteri, l’Hospital Presbyterian ha acumulat una molt bona experiència i resultats.

Les llargues jornades d’aquesta estada, d’unes 12 hores diàries, han inclòs també temps per a la docència amb sessions clíniques específiques per a residents o conferències. En aquest sentit, la Dra. Vázquez ha participat en diverses sessions diàries, entre elles les del Comitè de Trasplantament Hepàtic, les sessió monogràfiques sobre pacients presentades per fellows, sessió de revisió de temes, sessions de radiologia, conferències de convidats d’hospitals d’altres països, sessions d’anatomia patològica, i sessions generals d’hepatòlegs per comentar tots els casos de l’especialitat.

En definitiva, la Dra. Vázquez considera que ha estat una experiència molt satisfactòria tant des del punt de vista formatiu com personal, i recomanable per a tots els residents.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email