Es publica una nova Guia pràctica clínica per al maneig de l’anèmia en el pacient quirúrgic

El Dr. Zoilo Madrazo, facultatiu especialista del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, junt amb el Dr. José María Jover, han publicat una nova Guia pràctica clínica per al maneig de l’anèmia en el pacient quirúrgic. Aquesta pretén destacar la freqüència, conseqüències i possibilitats de prevenció i tractament de l’anèmia en l’entorn quirúrgic, ja que com el Dr. Madrazo destaca “es tracta d’un trastorn freqüentment infradiagnosticat i infratractat”.

De forma senzilla i resumida, i incorporant pràctics algoritmes diagnòstics i terapèutics, aquesta guia tracta d’esdevenir un recurs útil i accessible per a tots els cirurgians. Com ressalta el Dr. Madrazo, “els facultatius precisem d’eines senzilles que facilitin la nostra tasca diària a l’hora d’unificar criteris diagnòstics i generar alternatives terapèutiques adaptades a les necessitats específiques de cada pacient, i creiem que aquesta guia pot contribuir-hi”. El manual representa un document actualitzat i de caràcter pràctic, que aporta els nivells d’evidència clínica disponibles.

L’anèmia perioperatòria representa una comorbiditat particularment freqüent en pacients quirúrgics, amb una taxa de prevalença mitjana d’un 30-40%, amb les greus conseqüències que això comporta. “Tant l’anèmia pre, com postoperatòria s’associen directament amb un increment de les complicacions, infeccions, necessitat d’estada a UCI, increment dels dies d’hospitalització, recurrència neoplàsica i mortalitat en el pacient quirúrgic”, afirma el Dr. Madrazo.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email