Es publica la primera edició del Protocol de cures infermeres en nutrició parenteral

Aquest protocol recull una descripció detallada de totes les activitats del procés de la teràpia de nutrició parenteral: objectius, circuits, composicions estàndard, cures catèter venós central, procediments infermers per a l’administració de la nutrició parenteral i registres d’infermeria. És una protocolització de la gestió de cures, i des del mateix protocol, via intranet, permet accedir als procediments específics de cada activitat: canvi de bossa de nutrició parenteral amb equip o sense, recollida de cultius de catèter venós central en cas de febre, cures de la boca, retirada de la nutrició parenteral, etcètera.

Per a la seva elaboració, s’ha partit del coneixement de la realitat assistencial que aporta l’experiència acumulada a través del seguiment clínic diari i del suport continuat que es duu a terme des de fa molts anys, amb la finalitat d’oferir qualitat i seguretat al pacient, i d’assolir uns resultats globals òptims en el tractament de la nutrició parenteral. Tant el seguiment com la formació continuada han ajudat a proposar eines de millora, a analitzar problemes i a actualitzar els coneixements a nivell professional.

El document ha estat elaborat per un equip multidisciplinari d’infermeres que pertanyen a diferents serveis però que mantenen una estreta relació amb la nutrició parenteral a través de la Unitat de Nutrició Parenteral del Servei de Farmàcia i el Servei de l’Aparell Digestiu. També hi han participat facultatius del Servei de Farmàcia i del Servei d’Endocrinologia i Nutrició. Finalment, el protocol ha estat revisat i aprovat pel Comitè de Nutrició Clínica.

La nutrició parenteral és l’aportació de nutrients per via parenteral, que en el nostre hospital s’administra sempre per catèter venós central. L’HUB té protocolitzades des de 1985 les cures d’infermeria en l’administració de nutrició parenteral, dirigides a la prevenció dels riscos inherents a aquesta teràpia (complicacions metabòliques, mecàniques i infeccioses).

Podeu accedir al protocol clicant aquí (intranet).

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email