Es publica la nova versió de la normativa d’utilització del consentiment informat

S’ha publicat la nova versió de la Normativa d’utilització del consentiment informat, que ha estat elaborada per un grup de professionals de l’HUB i recolzada pel Comitè d’Ètica Assistencial, impulsor de l’ús correcte del consentiment informat en el nostre hospital. En aquesta edició, la normativa s’amplia i adapta als nous escenaris en els quals es desenvolupa l’activitat assistencial, tant des del punt de vista ètic com legal, tot tenint en compte la nostra realitat organitzativa.

Com a novetat en els documents de signatura, podem destacar la simplificació del text, la inclusió d’un apartat de revocació, i que ha deixat de ser un imprès autocopiable, ja que, tal com indica la normativa, només es donarà una còpia en cas que el malalt així ho demani.

Es dóna especial importància al procés d’informació que afavoreix la presa de decisions compartides amb els malalts tot preservant el seu dret d’autonomia, i també a l’ús correcte del document de signatura del consentiment, ja que es tracta d’un document medicolegal.

En aquest sentit, és important que consulteu aquest normativa per tal de conèixer quin és el procés correcte d’informació i el d’ús dels documents. La Normativa està disponible a l’apartat Protocols, procediments i Normatives Clíniques.

També s’han revisat i actualitzat els documents de signatura del consentiment que s’utilitzen a l’HUB, i que trobareu disponibles per a la seva impresió a la intranet de l’hospital, en l’apartat Informació als pacients i consentiment informat, juntament amb els fulls informatius disponibles que s’han elaborat en els últims anys.

Us recordem que, per tal que el document de consentiment informat tingui validesa, és imprescindible complimentar els apartats obligatoris: identificació del malalt, identificació del metge, identificació del tipus de procediment i data de la signatura.

Esperem que aquesta guia us sigui d’utilitat per a la vostra pràctica.

Desembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email