Es publica la 2a edició del Protocol de Valoració de Risc i Prevenció de Caigudes

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat la 2a edició del Protocol de Valoració de Risc i Prevenció de Caigudes. Aquest protocol correspon a la revisió del 1r protocol, que va ser elaborat per un grup de professionals infermers de l’Hospital Universitari de Bellvitge l’any 1999.

 
L’edició d’aquest protocol s’emmarca dins del programa de Seguretat Clínica impulsat pel Departament de Salut i recolzat per la Direcció Infermera i el Comitè de Seguretat Clínica, ja que les caigudes estan considerades esdeveniments adversos derivats de l’atenció hospitalària que posen en perill la seguretat dels pacients. El podeu consultar a la intranet, a l’apartat Protocols, procediments i normatives. Per portar a terme aquesta nova edició, s’ha format un grup de treball multidisciplinari, liderat des de Qualitat i Seguretat Clínica.

També s’ha publicat un full de recomanacions adreçat a pacients i cuidadors titulat Guia del pacient: Prevenció de les caigudes en l’àmbit hospitalari, per tal que també els mateixos pacients i cuidadors puguin col·laborar en la prevenció de les caigudes. Aquest document se’ls lliurarà a l’ingrés a la unitat d’hospitalització.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email