L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat aquest mes de juny el document Analgèsia postoperatòria en CMA, que és la primera actualització del protocol publicat l’any 2005 per a tots els procediments quirúrgics que es realitzen amb cirurgia major ambulatòria en el nostre centre.

Es publica l’actualització del protocol d’Analgèsia Postoperatòria en CMA

Els seus autors han estat la Dra. M. Resurrección Sanzol, la Dra. Anna Cabrera i el Dr. Antoni Sabaté, del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’HUB. Ha estat editat, en format digital, per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals de l’HUB.

Podeu consultar el protocol a la intranet, o clicant aquí.

El creixement de la cirurgia ambulatòria en les últimes dècades ha superat qualsevol precedent en altres àmbits de l’atenció mèdica. Per assegurar el seu èxit, és indispensable un bon control del dolor postoperatori.

L’estratègia per lluitar contra el dolor postoperatori en CMA s’ha d’iniciar en el període prequirúrgic, amb la premedicació domiciliària; s’ha de consolidar en el període intraoperatori amb l’anestèsia i l’analgèsia adequadres; ha de continuar en el temps postquirúrgic amb l’administració de l’analgèsia a la Unitat de CMA (fase I i fase II), i, per últim, ha de finalitzar amb la medicació lliurada i indicada per ser administrada en el domicili del pacient.

En resum, aquest protocol tracta d’unificar les pautes d’analgèsia tant en el postoperatori immediat com en el domicili. Alhora, fa èmfasi en la necessitat d’oferir una bona informació, tant de forma verbal com per escrit, als malalts i familiars sobre el tractament que han de seguir, i de fer-los saber que, a casa, disposen d’una via permanent de contacte amb l’Hospital.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email