Es publica el protocol 'Valoració de la funció neurològica en pacients amb coma hipòxic i tractament de l'estatus mioclònic postanòxic'

Nombrosos estudis internacionals han validat que, en pacients que han patit una hipòxia que els condueix al coma, és de gran utilitat valorar la funció neurològica per tal de determinar el seu pronòstic. Aquest pronòstic s’estableix a partir de l’anàlisi combinada de diferents tipus d’estudis: exploració física neurològica, estudis neurofisiològics, determinació de l’enolasa neuronal específica i, més recentment, estudis de neuroimatge.

Davant d’aquesta situació, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat fa unes setmanes el protocol Valoració de la funció neurològica en relació amb el pronòstic en pacients amb coma hipòxic i tractament de l’estatus mioclònic postanòxic.

El document publicat aborda els aspectes relatius a aquests diferents estudis de valoració, així com el protocol d’actuació que cal seguir davant d’un episodi d’aquestes característiques, i també el tractament recomanat de l’estatus mioclònic postanòxic, d’acord amb l’evidència científica i l’opinió dels experts internacionals.

El document ha estat elaborat pel Comitè de Neurocrítics, integrat per especialistes en Neuroradiologia, Neurologia, Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, i Neurofisiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, amb la participació de la Unitat de Cures Coronàries.

Podeu trobar el protocol en l’apartat de Protocols i procediments de la intranet.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email