La Unitat del Dolor Agut del Servei d’Anestesiologia i Reanimació ha iniciat la confecció d’una guia per al control del dolor agut, que té l’objectiu d’orientar els diferents professionals implicats en el tractament dels malalts que pateixen aquesta simptomatologia.

Constarà de diferents apartats, uns més generals i altres més específics, que s’aniran consensuant amb les diferents especialitats.

Es publica el Protocol d’analgèsia controlada pel pacient (PCA) amb morfina

El primer protocol que es presenta és el Protocol d’analgèsia controlada pel pacient (PCA) amb morfina, una pauta analgèsica general per al control del dolor en cirurgia de moderada i severa intensitat en cirurgia, que també és útil per a altres pacients amb dolor important, especialment politraumàtics.

Si voleu accedir al protocol, cliqueu aquí.

Ha estat confeccionat pel grup de la Unitat de Dolor Agut del Servei d’Anestesiologia. Els seus autors són la Dra. Eugenia Martínez Fornas, la Dra. Carmina Ribes, la Dra. Antonia Dalmau, el Dr. Antoni Sabaté i la Sra. Marga Alonso. Ha estat revisat pel Comitè de Dolor de l’HUB, i editat, en format digital, per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email