Es publica el protocol ‘Actuació davant l’aparició d’anafilaxi, angioedema i urticària a Urgències’

L’aparició d’angioedema, urticària, o signes i símptomes d’anafilaxi són causes freqüents de consulta al Servei d’Urgències. Encara que és difícil conèixer la incidència real de l’anafilaxi, fonamentalment a causa de l’infradiagnòstic, sí queda clar que la seva incidència va en augment en els països occidentals.
Per aquest motiu, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat el protocol Actuació davant l’aparició d’anafilaxi, angioedema i urticària a Urgències, que es troba disponible a l’apartat de Procediments, Protocols i Normatives de la Intranet de l’hospital. En aquest document, es revisa de forma independent l’actuació a Urgències davant d’aquestes tres manifestacions patològiques, incloent-ne la definició, la fisiopatologia, el diagnòstic, el tractament i la conducta en rebre l’alta.
El protocol ha estat elaborat pels Drs. Javier Jacob, Ramon Lleonart, Mercè Corominas, Jesús Molinera, Xavier Bordas i Joaquín Marcoval, i ha estat coordinat pels Drs. Ignasi Bardés i Javier Jacob.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email