Es presenta a l’Hospital Universitari de Bellvitge el Protocol de diagnòstic i tractament de l’hepatocarcinoma

El passat 28 de març, es va celebrar a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge l’acte de presentació del protocol Diagnòstic i tractament de l’hepatocarcinoma, elaborat per un grup de professionals de l’HUB i l’Institut Català d’Oncologia.

Va moderar l’acte el Dr. Xavier Xiol, del Servei de l’Aparell Digestiu de l’HUB, que ha estat el coordinador del document. Les diferents àrees temàtiques van ser presentades pel Dr. Carles Valls, la Dra. Núria Baixeras, la Dra. Teresa Serrano, la Dra. Rosa Rota, el Dr. Roger Barranco i el Dr. Emilio Ramos, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, així com la Dra. Mariona Calvo, de l’Institut Català d’Oncologia, que n’han estat els coautors juntament amb el Dr. Juan Domínguez, de l’HUB, i la Dra. Maica Galán, de l’ICO.

El disseny, en format digital, ha anat a càrrec de l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals de l’HUB. Podeu accedir-hi a través de les intranets de l’HUB i l’ICO, o clicant aquí.

El carcinoma hepatocel·lular o hepatocarcinoma és la neoplàsia primària de fetge més freqüent i apareix en pacients amb cirrosi hepàtica, que, en el nostre medi, generalment, és secundària a la infecció pels virus de l’hepatitis B o C o a l’alcohol.

L’enfocament diagnòstic i terapèutic de l’hepatocarcinoma és multidisciplinari, ja que hi participen metges de diferents especialitats. El diagnòstic es fa per radiologia, citologia o biòpsia i, en el seu tractament, hi poden intervenir, a més dels especialistes en aparell digestiu que controlen els pacients amb cirrosi, radiòlegs, cirurgians i oncòlegs.

Aquest protocol serà una eina molt útil per al maneig d’aquests pacients, ja que ha estat consensuat pels responsables de cada especialitat que participen en el diagnòstic i tractament.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email