A partir del proper 12 de desembre, la ressonància magnètica oberta de l’Hospital de Viladecans passarà a funcionar les 24 hores del dia de dilluns a divendres, en el marc d’un projecte de la Gerència Territorial Metropolitana Sud per optimitzar els recursos i disminuir les llistes d’espera.

Es posa en marxa un projecte territorial d’ús de la ressonància magnètica oberta de l’Hospital de Viladecans les 24 hores del dia

Aquest aparell de diagnòstic per la imatge es va inaugurar el juliol de 2009 a l’Hospital de Viladecans (HV), que es va convertir així en el primer centre públic de Catalunya dotat d’un equipament d’aquestes característiques.

Es tracta d’una ressonància de baix camp i oberta, indicada per a pacients amb claustrofòbia o obesitat mòrbida i que permet realitzar, principalment, exploracions de múscul esquelètic i de neurologia.

Fins ara, durant el seu horari diürn, ja atenia, a més de les exploracions de l’HV i de l’atenció primària del territori, un determinat nombre d’exploracions derivades des de l’HUB. Tanmateix, amb l’ampliació a l’horari nocturn, se li podrà assignar la major part de l’activitat que fins ara l’HUB havia de contractar a institucions externes, en el marc de l’optimització de recursos i la disminució de costos a nivell territorial.

Cal destacar que la viabilitat econòmica del projecte ha estat possible també gràcies a un esforç de gestió tant de l’HUB com de l’HV per tal d’ajustar els costos.

La resta d’exploracions de ressonància magnètica, que són la major part, es continuaran realitzant, con fins ara, a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a l’Hospital Duran i Reynals, on no es preveu que hi hagi una disminució significativa de l’activitat.

Decembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email