Es posa en marxa la unitat de detecció precoç del càncer anal

La Unitat de VIH del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa una unitat de detecció precoç del càncer anal en homes, per tal d’optimitzar la detecció i el tractament precoç d’aquesta malaltia, sovint associada a la immunodepressió causada per la infecció per VIH.

La finalitat d’aquesta nova unitat és detectar les lesions precursores del càncer, com són les neoplàsies intraepitel·lials anals (AINI, AINII i AINIII). En la seva actual fase inicial, la població diana del programa és tota la població d’homes homosexuals de la Unitat de VIH del nostre centre.

Amb aquesta iniciativa, es pretén fer un important pas endavant en la prevenció del càncer anal, una patologia que, quan es manifesta en estat avançat, requereix d’una cirurgia molt mutilant i presenta una elevada taxa de mortalitat.

Els pacients són citats a la Unitat, on se’ls realitza una enquesta sobre hàbits sexuals, una prova de detecció del virus del papil·loma humà i una citologia per a la detecció de possibles lesions precanceroses. Si s’observen resultats anormals, es realitzen una anoscòpia i biòpsia per confirmar aquests resultats, i, si s’escau, la lesió precancerosa és tractada mitjançant una tècnica de coagulació amb infrarojos.

La Unitat està a càrrec de la Dra. Elena Ferrer, facultativa especialista de la Unitat de VIH, i compta també amb la Dra. Silvana Di Yacovo, facultativa especialista de la mateixa unitat; el Dr. Loris Trenti, cirurgià del Servei de Cirurgia General i Digestiva; la Sra. Margarita Massó, infermera, i la Sra. Lara Rico, administrativa.

Com el càncer de cèrvix, en el càncer anal hi ha implicat el virus del papiloma humà (VPH), de manera que també és susceptible de beneficiar-se d’un programa de detecció precoç. Afecta principalment els homes homosexuals i amb infecció per VIH, i la seva incidència a penes ha disminuït tot i la introducció del tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA).

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email