Es posa en marxa la nova Unitat d’Avaluació i Qualitat de Dades

La nova Unitat d’Avaluació i Qualitat de dades, dirigida per la Sra. Ana Ridao, té com objectiu donar assistència als responsables dels diferents serveis i direccions de l’HUB que precisen la revisió, diagnòstic i propostes de solucions als processos de suport que presenten dades inconsistents, disfuncions de circuits i, en alguns casos, una primera autoavaluació per a acreditacions i auditories externes.

El procediment consisteix en la identificació de les àrees i responsables afectats, l’anàlisi i presentació de les dades i la proposta de solució al grup de treball. Alhora, es creen els indicadors per a realitzar la comprovació de les dades acordades.

Les intervencions iniciades el darrer trimestre del 2012 van ser les de qualitat i tramesa de la documentació clínica i legal, l’adaptació dels aparells d’EGG a SAP i l’estat dels no presentats de l’àrea ambulatòria. Actualment, s’està treballant per la millora del sistema d’arxiu de la documentació d’Anatomia Patològica, el tancament administratiu de les defuncions i la reordenació de l’àrea de seguretat.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email