Des de fa poc més d’un mes, l’HUB ha establert amb hospitals comarcals del seu àmbit d’influència la Xarxa Teleictus, la primera xarxa de telemedicina en el nostre Hospital.

És una iniciativa que ha estat possible gràcies a l’aposta pel projecte dels professionals, de la Direcció del nostre centre i la Gerència Territorial, i del Departament de Salut, en el marc del Projecte Xarxa Teleictus Catalunya.

Es posa en funcionament la Xarxa Teleictus entre l’HUB i els hospitals comarcals del seu àmbit d’influència

Aquesta xarxa pretén donar assistència en el diagnòstic de l’ictus en fase aguda a les urgències dels hospitals comarcals més allunyats del nostre territori. Mitjançant un sistema de videoconferència, un neuròleg del nostre Hospital pot explorar el pacient i valorar les imatges radiològiques per tal d’establir un diagnòstic precoç de l’ictus, decidir el trasllat al nostre centre i, si s’escau, prescriure tractaments per a l’estabilització de l’ictus.

L’Hospital de l’Alt Penedès ha estat el primer centre a connectar-se amb l’HUB. En les properes setmanes, es preveu la incorporació de l’Hospital d’Igualada.

Encara que crear xarxes d’aquest tipus i manejar informació en temps real comporta grans dificultats tècniques, la tasca del Servei d’Informàtica del nostre Hospital ha estat clau per aconseguir establir una connexió de gran qualitat i fiable les 24 hores dels 365 dies de l’any.

El treball conjunt dels diferents equips mèdics d’ambdós hospitals i, especialment, la implicació dels neuròlegs de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ha permès solucionar diverses dificultats logístiques i establir un protocol i vies clíniques per implantar aquest nou procés assistencial.

Per altra banda, la necessitat de registrar l’activitat, a més de la gestió del procés d’alta del pacient a través d’Admissions d’Urgències, han fet imprescindible traslladar el registre d’aquesta activitat mèdica telemàtica a l’entorn SAP de l’ICS.

Aquest model de teleassistència és molt important en àrees amb gran dispersió geogràfica, on pot escurçar significativament el temps d’assistència especialitzada i disminuir el nombre de trasllats per a valoració.

En el marc d’un hospital terciari i amb una àrea de referència extensa com el nostre, que també és referent, a més de l’àmbit de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, per a hospitals com el d’Igualada, la Xarxa Teleictus pot ajudar a oferir una atenció especialitzada amb els principis d’equitat i d’eficàcia per a una patologia molt depenent del temps de resposta com és l’ictus.

Març 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email