Una de les noves sales d'endoscòpia de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Una de les noves sales d'endoscòpia de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Avui dilluns s’ha posat en funcionament la nova àrea d’endoscòpia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Aquesta nova àrea ocupa un dels cinc grans mòduls de la primera planta de l’edifici tecnoquirúrgic, el darrer que restava per posar en funcionament a la planta, i inclou un total de 8 sales d’endoscòpia, de les quals 6 estan dedicades a l’endoscòpia digestiva i 2 a l’endoscòpia respiratòria.

Aquesta nova àrea incrementa en dues les sales dedicades fins ara a l’endoscòpia a l’Hospital Universitari de Bellvitge però significa sobretot una important ampliació de l’espai de treball per a professionals i pacients i una millora de la funcionalitat de les instal·lacions. Tres de les vuit sales estan equipades per a la pràctica de l’endoscòpia intervencionista avançada, un conjunt de tècniques complexes que permeten no només el diagnòstic sinó també el tractament de malalties. Dues d’elles estan dotades, a més, d’arc de fluoroscòpia.

Totes les sales estan equipades per a la retransmissió en directe de les intervencions que s’hi facin a una aula clínica adjacent amb pantalla amb resolució 4K, o bé a qualsevol altre punt exterior. L’àrea compta, així mateix, amb una sala de microscopia que permet transmetre via streaming les imatges del microscopi al Servei d’Anatomia Patològica per tal que el citopatòleg pugui assessorar a distància l’endoscopista sobre la idoneïtat de les puncions de teixits que està practicant, sense necessitat de desplaçament.

Amb aquestes instal·lacions, Bellvitge es converteix en un dels hospitals d’Espanya més ben equipats per a la pràctica de l’endoscòpia, un tipus d’intervenció d’importància creixent en el món de la medicina arreu del món.

10 de desembre de 2018

Comments are closed.

Home | eHub | Email