Es constitueix la Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa ja d’una Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS), una entitat organitzativa per a l’atenció multidisciplinària especialitzada dels pacients amb processos de base autoimmunitària que afecten diversos òrgans i sistemes corporals.

L’objectiu principal d’aquesta nova unitat és el d’oferir una atenció integrada al pacient en visites ambulatòries realitzades en un mateix espai i temps amb tots els especialistes. Aquest tipus d’assistència simplifica l’organització i ofereix un únic punt de contacte al llarg de tot el procés de tractament i de seguiment. A més, els professionals disposen d’un espai fluid que afavoreix les sinergies i la coordinació assistencial necessàries en el treball multidisciplinari, cosa que millora l’eficàcia assistencial.

La UFMAS també té una vocació docent i investigadora. Les activitats acadèmiques, tant de grau com de postgrau, s’emmarquen en el Departament de Ciències Clíniques de la UB, així com la recerca es vehicula a través de l’IDIBELL.

Coordinada pel doctor Joan Miquel Nolla, l’equip de la UFMAS està format per professionals dels serveis de Medicina Interna, Nefrologia i Reumatologia, conjuntament amb especialistes en Dermatologia, Neurologia i Pneumologia.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email