Els  membres de la nova Junta Clínica

Els membres de la nova Junta Clínica

El divendres 3 de novembre, va tenir lloc la reunió de constitució de la nova Junta Clínica per al període 2017-2019. D’aquesta manera, va culminar el procés reglamentari de renovació d’aquest organisme, que va incloure les eleccions celebrades els dies 10, 11 i 17 d’octubre.

La nova Junta Clínica està composta per la Dra. Cristina Capdevila (presidenta), el Sr. Marc Moliner (vicepresident), el Dr. Javier Tapia, la Dra. Carme Sanclemente, el Dr. Álvaro Arcocha, la Dra. Amparo Giménez, la Sra. Araceli Chacón, la Sra. Lourdes Aragón, i, com a membres electes, la Dra. M. Àngels Domínguez, la Dra. Cristina Gámez, el Dr. Leandre Farran, el Dr. Josep Llop, el Dr. David Chivite, la Dra. Eva M. Santafosta, la Sra. Immaculada Bonilla, la Sra. Olga Mestre, el Sr. Agustín Chavarría, la Sra. Estefanía Iglesias, i el Dr. Salvatore Fabrizio Contaldo.

La Junta Clínica és un òrgan participatiu d’assessorament al Comitè de Direcció que vetlla pel bon funcionament de la pràctica assistencial. Elabora la proposta d’objectius assistencials biennals per al Comitè de Direcció; informa i assessora, a requeriment del Comitè de Direcció, en totes aquelles matèries d’incidència directa en les activitats assistencials de l’hospital, i fa el seguiment dels objectius de les comissions clíniques que en depenen, com un vehicle més de comunicació entre els professionals i les direccions assistencials.

10 de novembre de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email