Un cop finalitzat el procés electoral, el passat 15 de juliol es va celebrar la primera reunió de la nova Junta Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Formen part de la nova Junta Clínica, en raó del seu càrrec, el Dr. Albert Salazar (president), la Sra. M. Antònia Casado, la Dra. Cristina Capdevila, el Dr. Carlos Bartolomé, la Dra. Amparo Giménez (secretària), la Sra. Susana Asensio i la Sra. M. Fe Viso.

Es constitueix la nova Junta Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Com a membres electes, en formen part el Dr. Juan José Acebes, el Dr. Enric Condom, el Dr. Ignacio Escobar, el Dr. Xavier Ariza, el Dr. David Chivite, la Dra. M. Carmen Martín, el Dr. Dib al Tamr al Barazi, el Sr. José Félix Córdoba, la Sra. Elena Castillo, la Sra. Rosa Cinta Salvador i la Sra. Gemma Soler.

La Junta Clínica és un òrgan participatiu d’assessorament al Comitè de Direcció, que vetlla pel bon funcionament de la pràctica assistencial.

Elabora la proposta d’objectius assistencials biennals per al Comitè de Direcció; informa i assessora, a requeriment del Comitè de Direcció, en totes aquelles matèries d’incidència directa en les activitats assistencials de l’Hospital, i fa el seguiment dels objectius de les comissions clíniques que en depenen, com un vehicle més de comunicació entre els professionals i les direccions assistencials.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email