• El trasplantament hepàtic augmenta significativament la supervivència dels pacients amb pitjor pronòstic.
  • El primer trasplantament hepàtic d’Espanya es va realitzar a l’Hospital Universitari de Bellvitge, pel Dr. Carles Margarit i el Dr. Eduard Jaurrieta, el 23 de febrer de 1984.
  • A Espanya s’han dut a terme més de 21.500 trasplantaments hepàtics, dels quals 1.383 s’han realitzat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.
  • Un dels principals reptes de futur és anar cap a una immunosupressió cada vegada més selectiva i aconseguir evitar o controlar-ne tots els efectes adversos.

El primer pacient trasplantat de fetge d’Espanya, va ser el Sr. Juan Cuesta, qui a finals de 1983 va ser diagnosticat d’un tumor hepàtic. Davant d’un pronòstic molt complicat, a finals de gener de 1984 se li va plantejar l’opció de ser trasplantat. El 23 de febrer de 1984, a l’Hospital Universitari de Bellvitge (llavors anomenat Hospital Prínceps d’Espanya), els cirugians Dr. Carles Margarit i Dr. Eduard Jaurrieta li van realitzar amb èxit el primer trasplantament hepàtic d’Espanya.

Progressivament, altres centres espanyols es van anar incorporant al camp del trasplantament hepàtic. Actualment, hi ha 26 unitats de trasplantament hepàtic repartides pel territori espanyol, que han dut a terme mes de 21.500 trasplantaments. D’aquests, a dia d’avui 1.383 han estat realitzats a l’Hospital Universitari de Bellvitge. En total a Catalunya s’han fet 4.580 trasplantaments. “La supervivència després del trasplantament és del 90% a l’any i d’un 75% als 5 anys, la qual cosa demostra la importància d’aquesta teràpia per augmentar la supervivència a un grup de malalts que sense aquest tractament haurien mort”, explica el Dr. Joan Fabregat, actual responsable de la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’any passat, l’Hospital Universitari de Bellvitge va realitzar 57 transplantaments hepàtics. L’elevada taxa de donacions aconseguida és un dels factors que han possibilitat que l’hospital tingui una activitat trasplantadora tant destacada. Durant l’any 2013, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat, per quart any consecutiu, l’hospital de Catalunya amb el nombre més alt de donants de mort encefàlica, fent que les taxes se situïn a voltant dels 40 donants pmp. Aquestes xifres es troben 10 punts per sobre de la mitjana de Catalunya i 5 punts per sobre de l’espanyola. A més durant l’any 2013, l’Hospital de Bellvitge va iniciar un nou programa de donació en asistòlia per tal d’augmentar el nombre de donacions. “Això ha estat possible gràcies al constant esforç dels seus professionals, a una estructura de coordinació dels trasplantaments exemplar a nivell de Catalunya i d’Espanya àmpliament reconeguda internacionalment, i a la generositat de la ciutadania pel que fa a la donació d’òrgans”, assegura el Dr. Fabregat.

En l’àmbit del posttrasplantament alguns dels reptes de futur són potenciar l’eficàcia del tractament contra el virus de l’hepatitis C després del trasplantament. A més, un repte també fonamental és el de continuar introduint millores en els tractaments immunosupressors. “L’objectiu és anar cap a una immunosupressió cada vegada més selectiva i aconseguir evitar o controlar-ne tots els efectes adversos, tant per continuar incrementant la supervivència a llarg termini dels pacients com per millorar la seva qualitat de vida”, afirma el Dr. Fabregat. “Però el més important de tot aquest treball són els donants i les seves famílies, anònims dintre d’aquest procés, ja que sense la donació no seria possible el trasplantament  d’òrgans”, afegeix.

L’Hospital Universitari de Bellvitge no ha deixat de ser un dels centres capdavanters i de referència a l’Estat i a Europa en trasplantament de fetge. Des de la primera intervenció realitzada, l’hospital ha continuat la recerca en aquest àmbit. El novembre de 1988, va realitzar el primer trasplantament simultani de fetge i ronyó de Catalunya. L’any 1999, va ser pioner a l’estat espanyol en el trasplantament hepàtic dominó. Seguint aquesta trajectòria, el 4 de gener de 2002, va portar a terme el primer trasplantament de l’Estat espanyol a un malalt infectat pel VIH amb cirrosi hepàtica.

Així mateix, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat pioner en diverses innovacions tant de tècnica quirúrgica com en el camp del tractament immunosupressor i de l’hepatocarcinoma, tal com ho avalen les publicacions científiques més prestigioses. També és un referent en el trasplantament hepàtic en casos de trombosi portal a pacients inicialment contraindicats per problemes vasculars.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email